Miejsce rynku w procesie gospodarowania i wskaźniki konkurencji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejsce rynku w procesie gospodarowania i wskaźniki konkurencji - omówienie - strona 1 Miejsce rynku w procesie gospodarowania i wskaźniki konkurencji - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

- Miejsce rynku w procesie gospodarowania
- Wskaźniki koncentracji
Składniki procesów gospodarowania:
- działalność gospodarcza
- sfera realna
- procesy materialno-rzeczowe
- stosunki ekonomiczne
- sfera regulacyjna
- procesy informacyjno-decyzyjne
Miejsce rynku w procesach gospodarowania
• By powstał rynek mysi być specjalizacja pracy i musi dojść do wymiany.
- Elementy rynku np.: rynek inwestycyjny, pracy, giełda ubezpieczeniowa, bankowość, pieniądz.
Definicja rynku wg wyróżnionych nurtów w ekonomii:
KRYTERIA
EKONOMIA ORTODOKSYJNA
EKONOMIA
NEOINSTYTUCJONALNA
SZKOŁA AUSTRIACKA
Kluczowe Pojęcia użyte
do zdefiniowania
rynku
Relacje, podmioty
Rynku, maksymalizacja zysku, model człowieka homo oekonomus
Transakcje, instytucje
Spontaniczny porządek (ład), przedsiębiorczość,
Strumień władzy, konkurencja
Definicja
rynku
Zbiór relacji zachodzących między podmiotami, które dążą do zawarcia pomyślnej (tj. maksymalizującej własną funkcję użyteczności), transakcji kupna-sprzedaży
Zbiór instytucji, których działalność oparta jest na przedsiębiorczości oraz transakcje zachodzące między tymi instytucjami.
Proces twórczy jest spontanicznie samoorganizującym się systemem, w wyniku nierównowagi występującej na rynku. Siłami sprawczymi procesu rynkowego są wiedza oraz konkurencja.
Przedstawiciele
Begg, Kamerschen, Dornbusch, Mc Kenzie, Nadinelli
Vanberg, Williamson
Von Mises, Hayek, Rothbart, Kirzner, Lachman
*Struktura podmiotowa - pomioty rynku:
banki, państwo, ich liczba na rynku
*Struktura przedmiotowa:
-zbiór relacji między podmiotami rynku (popytem i podażą a ceną)
Struktury rynku:
- postępowanie podmiotów na rynku
- elementy działania na rynku

(…)

…) podmioty nie ponoszą dodatkowych kosztów
związanych z zawarciem umowy kupna sprzedaży.
• Podmioty rynkowe postępują zawsze racjonalnie
Konsumenci maksymalizują użyteczność całkowitą.
Producenci maksymalizują wynik finansowy.
*PRZYKŁADY KONKURENCJI DOSKONAŁEJ:
- targowisko, sklepy z odzieżą, żywnością, rynki płodów rolnych, giełda papierów wartościowych.
KONKURENCJA DOSKONAŁA KRÓTKI OKRES
• Przedsiębiorstwo wytwarza taką wielkość produkcji, przy której cena zrównuje
się z kosztem krańcowym (pod warunkiem że jest to bardziej opłacalne niż
zamknięcie firmy).
KONKURENCJA DOSKONAŁA DŁUGI OKRES
• Jeżeli cena średnia przy optymalnym poziomie produkcji jest większa od kosztu
przeciętnego pojawia się zysk ekonomiczny.
• Typowe przedsiębiorstwo wytwarza taką wielkość produkcji, przy której
długookresowy koszt przeciętny jest najniższy( przedsiębiorstwo osiąga tylko zysk
normalny).
• Konkurencja między podmiotami gospodarczymi będzie prowadziła do tego, że z
rynku będą stopniowo wypierane te podmioty, które gospodarując mają wyższe
przeciętne koszty całkowite od innych.
• Optymalna wielkość przedsiębiorstwa to jest taka, przy której dany produkt można
wytworzyć najtaniej, czyli o najmniejszych przeciętnych kosztach całkowitych.
• Na rynku w dłuższym okresie czasu ukształtuje się taka cena równowagi rynkowej,
która będzie równa minimum przeciętnych kosztów całkowitych w
przedsiębiorstwach o optymalnej wielkości.
• W dłuższym okresie czasu ilość przedsiębiorstw, które mogą się utrzymać na danym
rynku zależy od wielkości popytu przy długookresowej cenie równowagi oraz od
optymalnej wielkości produkcji…
… podmiotów na rynku
- elementy działania na rynku SPRZEDAWCY
NABYWCY
WIELU MAŁYCH
KILKU ŚREDNICH
„JEDEN” DUŻY
WIELU MAŁYCH
Polipol
Oligopson
Monopson
KILKU ŚREDNICH
Oligopol
Oligopol bilateralny
Monopson
Ograniczony
„JEDEN” DUŻY
Monopol
Monopol ograniczony
Monopson
bilateralny
Koncentracja
- Wskaźniki koncentracji:
HHJ = fi = Si;wielkość sprzedaży i-tej firmy, Sc;całkowita wielkość sprzedaży na rynku
fi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz