Istota konkurencji doskonałej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota konkurencji doskonałej - omówienie - strona 1 Istota konkurencji doskonałej - omówienie - strona 2 Istota konkurencji doskonałej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Istota konkurencji doskonałej jako skrajnej struktury rynku
Model rynku doskonale konkurencyjnego wprowadzili do ekonomii niezależnie od siebie J. Robinson*(1903-83) i E. Chamberlain. Model ten został zbudowany na kilku założeniach upraszczających:
Duża ilość kupujących i sprzedających Rynek doskonale konkurencyjny składa się z bardzo dużej ilości, niezależnych od siebie ( zatomizowanych) producentów i kupujących mających tak mały udział całkowitych zakupach i sprzedaży, że żaden z nich indywidualnie nie ma możliwości oddziaływania na poziom rynkowej ceny towaru Podmioty te są zatem cenobiorcami. Nie są one również w stanie wpływać na poziom cen nabywanych przez siebie czynników wytwórczych. Zwróćmy ponadto uwagę na fakt, że bardzo wysoki stopień atomizacji rynku skutecznie zapobiega powstawaniu zmowy zarówno pomiędzy dostawcami jak i nabywcami. Wyobraźmy sobie ile spotkań musiałoby się odbyć, ile czasu spędzaliby na negocjacjach właściciele i menadżerowie małych firm, i zastanówmy się, czy w ich wyniku mogłoby w ogóle dojść do jakiegokolwiek, zadawalającego wszystkich uczestników, w miarę trwałego porozumienia
Homogeniczność produktów Przedmiotem obrotu rynkowego są doskonałe substytuty, czyli(choć dostarczane przez różnych wytwórców) produkty o identycznych właściwościach jakościowych. Jest to możliwe tylko wtedy , przedmiotem obrotu są to dobra homogeniczne czyli gdy wszystkie firmy wytwarzają standardowy jednorodny niezróżnicowany produkt, a nabywcy są doskonale poinformowani o kosztach cenie i jakości konkurujących .
Założenie jednorodności oferowanego przez wszystkich dostawców produktu oznacza, że wyroby każdego z nich postrzegane są przez nabywców, jako identyczne. Kupujący nie odnosi ani korzyści ani strat jakościowych, gdy zmieni dostawcę. Jeżeli cena sprzedaży jest u wszystkich dostawców taka sama, jest mu w zasadzie wszystko jedno, od którego z nich pochodzi nabywany przez niego towar.
Cena równoważy popyt z podażą Jak pamiętamy na rynku doskonale konkurencyjnym działa samoczynny mechanizm ustalania cen równoważących popyt z podażą. Przy cenie tej nie ma niedoborów rynkowych. Nabywcy kupują dokładnie tyle ile w danym momencie potrzebują. Nie ma również nadwyżek podaży dostawcy produkują i sprzedają w całości tyle ile uważają za słuszne. Homogeniczny produkt sprzedawany jest przez wszystkich dostawców po jednakowej cenie równoważącej rynek. Odbiorcy znają poziom tej ceny, wiedzą również, że towar dostarczany przez dowolnego sprzedawcy jest identyczny. Brak konkurencji pozacenowej Z uwagi na to, że firmy produkują jednolity produkt, na rynku tym nie ma miejsca dla konkurencji niecenowej, tj. konkurencji opartej na zróżnicowaniu jakości produktu, reklamy czy promocji. Z definicji wszystkie firmy na rynku doskonale konkurencyjnym produkują identyczny produkt. Żadna z firm nie ma przewagi jakościowej produktu nad swoimi rywalami. Kampania reklamowa prowadzona przez indywidualną firmę nie ma sensu, gdyż produkt każdej z firm nie posiada cech odróżniających go od produktów konkurentów, a więc nie ma, na czym oprzeć reklamy czy promocji. Ponieważ rynek jest doskonale przejrzysty kupujący dobrze wiedzą, że produkty wszystkich firm posiadają te same cechy.

(…)

… konkurentów, a utargi tak postępującego sprzedawcy zamiast wzrosnąć spadną. cenie równowagi rynkowej. Również jakiekolwiek obniżanie ceny mija się z celem, jeśli całość oferowanych dóbr firma może bez trudu sprzedać można po ustalonej na rynku cenie równowagi Trasparentność rynku i brak ryzyka Aby tak było rynek ten musi być doskonale transparentny (przejrzysty).Oznacza to, że podmioty bez żadnych ograniczeń…
…. W tych komfortowych warunkach każdy producent może bez trudu określić bieżącą i przyszłą optymalną wielkość i strukturę produkcji oraz ustalić optymalne rozmiary firmy. Kupujący mogą z kolei określić optymalną wielkość i strukturę bieżących i przyszłych wydatków konsumpcyjnych.
Ograniczone zróżnicowanie producentów Postęp techniczny nie różnicuje producentów; każdy z nich ma podobną funkcję produkcji i w rezultacie wszyscy mają zbliżone do siebie funkcje kosztów i podobne rozmiary. Im mniejsza efektywna skala produkcji tym więcej producentów, tym bardziej zatomizowany jest rynek. Pomimo podobieństwa funkcji produkcji, podobnych rozmiarów i tej samej techniki produkcji, funkcje kosztów poszczególnych firm są zróżnicowane. W firmach funkcjonujących taniej leżą one niżej nad osią odciętych, zaś w firmach funkcjonujących drożej…
… nowych firm na wolnokonkurencyjnych rynkach. Nowe firmy zawsze mogą wejść na rynek danego produktu, a firmy działające na danym rynku zawsze mogą się z niego wycofać.
Naturalną konsekwencją braku barier wejścia do gałęzi i wyjścia jest swobodna migracji kapitału. Zjawisko to polega na tym, że realizowane w gałęzi zyski nadzwyczajne (wyższe od osiąganych w innych dziedzinach)przyciągają nowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz