Doskonała konkurencja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doskonała konkurencja - strona 1 Doskonała konkurencja - strona 2

Fragment notatki:

Doskonała konkurencja
Liczba sprzedawców i nabywców zawierających między sobą transakcje jest tak duża, siła zaś ekonomiczna każdego z nich w porkównaniu z rozmiarami danego rynku tak znikoma, że żaden z nich nie ma wpływu na cenę. Uczestnicy rynku traktują więc ceny jako zmienne niezależne. Na rynku występuje wielu konsumentów, żaden z nich nie jest na tyle silny, by wpływać na rynkową cenę produktu. O producencie działającym na doskonale konkurencyjnym rynku mówi się, że jest on cenobiorcą: musi akceptować ukształtowaną na danym rynku cenę.
Produkt będący przedmiotem transakcji na danym rynku jest jednorodny (homogeniczny). Oznacza to, że każdy producent wytwarza i dostarcza na rynek identyczny wyrób. Nabywcy jest więc obojętne, od którego producenta nabędzie dany towar.
Swoboda wejścia i wyjścia z rynku, co oznacza, że nie ma żadnych ograniczeń, aby produkcję danego towaru podejmowali dowolni przedsiębiorcy i sprzedawali go na danym rynku oraz nie ma żadnych ograniczeń, aby dowolni przedsiębiorcy likwidowali swoje firmy i interesy na danym rynku. Swoboda wejścia i wyjścia sprzyja konkurencji między producentami, rywalizującymi o możliwość sprzedaży swoich produktów nabywcom, których wybór jest ograniczony pod względem dochodowym.
Bierna rola rządu, który nie zakłóca samoczynnych procesów rynkowych, a więc nie nakłada podatków, nie udziela dotacji ani nie stosuje żadnych zakazów itd.
Doskonała podzielność i doskonała mobilność czynników produkcji, które mogą być nabywane i stosowane w dowolnie małych ilościach oraz mogą być bez żadnych ograniczeń i bez kosztów przenoszone z jednej branży gospodarki do innej.
Doskonała przejrzystość rynku oznacza, że wszyscy uczestnicy mają swobodny dostęp do wszelkich informacji dotyczących sytuacji rynkowej, które są darmowe.
Reklama i marka firmowa nie odgrywają żadnej roli.
Wszyscy producenci będą sprzedawali swój towar po cenie równowagi, oznacza to, że doskonała konkurencja między producentami nie obejmuje ani ceny, ani właściwości towaru.
Każdy producent uważa, iż może sprzedać po cenie równowagi każdą ilość swojego towaru. Dlatego pojedynczy producent sądzi, że popyt jest doskonale elastyczny i że cena jest niezależna od ilości produktu dostarczanego na rynek. Sprzedaż produktu po cenie wyższej od ceny rynkowej wiązałaby się z utratą klientów, natomiast obniżanie ceny poniżej rynkowej jest nieopłacalne.
W warunkach konkurencji doskonałej, ceteris paribus, producentowi pozostaje wybór ilości wytwarzanego produktu (włączając w to decyzję o zaniechaniu produkcji) oraz wytworzenie go po możliwie najniższym koszcie.
Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne maksymalizuje zysk przy rozmiarach produkcji wyznaczonych przez punkt zrównania się kosztu krańcowego z utargiem krańcowym, który równy jest ce
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz