Regulacje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacje - omówienie - strona 1 Regulacje - omówienie - strona 2 Regulacje - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

REGULACJE
-ujmować coś w pewne normy i przepisy, porządkować i normować
-dostosowywać wzajemne części jakiegoś mechanizmu, urządzenia, itp.
-w celu prawidłowego jego funkcjonowania, doprowadzać coś do stanu prawidłowego
-wpływać na prawidłowość czegoś
Słowo „regulacja” z dwoma rodzajami czynności:
-ustalenie reguł
-regulowanie
REGULACJA W CYBERNETYCE:
1 zakłócenia
Sygnały zadane Regulator sygnały sterujące obiekty sygnały sterowania
2
zakłócenia
Sygnały zadane Regulator sygnały sterujące obiekty sygnałysterowane
(Nastawiające)
HOMEOSTAZA:
-utrzymanie pewnego stanu na odpowiednim poziomie poprzez różnego typu regulacje.
PRAWO HOMEOSTAZY:
-niezmienność środowiska wewnętrznego jest warunkiem wolnego i samodzielnego życia
GOSPODARKA JAKO SYSTEM:
-wysoki stopień złożoności (gospodarka jest metasysytemem)
-wielość i wielostronność sprzężeń elementów gospodarki
-nieliniowość wszystkich ważnych procesów ekonomicznych
-strukturalne procesy gospodarcze są oparte na licznych sprzężeniach zwrotnych
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB)
-wartość rynkowa wszystkich dóbr fiskalnych i usług wytworzonych w gospodarce w ciągu danego roku
-miara wyników gospodarki
MODEL RUCHU OKRĘŻNEGO - GOSPODARKA OTWARTA
S (konsumpcja) - I (inwestycje) suma = PKB;dobro finalne
C Y=C + I +G
G (zakupy rządowe)
PAŃSTWO PRZEDSIĘBIOSTWO
(gospodarstwa
domowe)
Yd = Y - Td - Te - D + B B - Td D -Te Y
INWESTYCJA -to nie jest kupno pamierów wartościowych!
Td - podatki bezpośrednie (np.: od posiadania psów, dochodowy, gruntowy, nie można ich przerzucać na inny podmiot)
Te-podatki pośrednie
Transfer - przekazywanie dóbr nieodpłatnie w zamian nie chcąc niczego
S - oszczędności
PRZYPŁYWY I ODPŁYWY W GOSPODARCE
PRZYPŁYWY ODPŁYWY MODEL GOSPODARKI
I S Zamknięta bez państwa
I, G, B S,Td,Te,D Zamknięta z państwem
I,G,B,X S,Td,Te,D,Z Otwarta
Eksport import
NX - eksport netto = X - Z


(…)

… produkcji)
*METODA WYDATKOWA:
-PKB = C + I + G + NX
*METODA PRODUKTOWA:
-PNB - produkt narodowy brutto (z amortyzacją)
-PNN - produkt narodowy netto (bez amortyzacji)
-NI - dochód narodowy, PNN wyrażony w cenach czynników produkcji (czyli objęte są też wszystkie podatki pośrednie)
WYKŁAD 28.04.2010
r= δ PKB / PKB0 x 100% => Stopa zwrotu
δ;delta
δPKB = PKBt - PKB0 Procent składany
r= const
D0 - punkt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz