Struktury rynku i ich regulacje - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury rynku i ich regulacje - zagadnienia - strona 1 Struktury rynku i ich regulacje - zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

ZAGADNIENIA DO KOLOKWIUM ZALICZENIOWEGO Z KURSU STRUKTURY RYNKU I ICH REGULACJE (WYKŁAD) 1. Struktura rynku (część I): podstawowe rodzaje rynków (monopol, monopson, polipol, itp.), bariery wejścia na rynek, konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna (model podwójnej funkcji popytu -interpretacja), 2. Struktura rynku (część II): oligopol (model złamanej krzywej popytu, model Cournota, model Edgewortha, modele oligopolu w którym firmy współpracują, teoria gier (równowaga Nasha, równowaga Pareto), monopol, podstawowe elementy struktury rynku, struktura rynku dostawców i struktura rynku sprzedawców, wskaźniki koncentracji na rynku, pomiar siły monopolu, zwrócić uwagę na interpretację ekonomiczną wskaźników, problemy w ich wyliczaniu (pozyskiwaniu danych), praktyczne zastosowanie. 3. Struktura rynku (część III): cechy produktu a struktura, warunki „wejścia” na rynek i warunki istnienia na rynku. 4. Regulacja i dobra publiczne - podstawy teorii, klasyfikacja dóbr, pojęcia regulacja i samoregulacja, podejście ekonomii normatywnej a podejście ekonomii pozytywnej do regulacji w gospodarce, podział regulacji wg omawianych na wykładzie kryteriów, (zwrócić wagę na: grupy interesu, niesprawność rynku, ekonomiczna teoria regulacji Stiglera - pojęcie „regulatory capture”, państwo regulacyjne a państwo aktywnie zarządzane, finanse publiczne (pojęcie), teoria wyboru publicznego (pojęcie), regulacje w skali makroekonomicznej, regulacje w skali mikroekonomicznej, przesłanki regulacji (funkcje państwa), cele, zakres i podstawowe narzędzia polityki makroekonomicznej 5. Regulacja monopolu: monopol naturalny i monopol państwowy, odejście od monopolu, regulacja struktury rynku i organizacja regulacji, .m.in. regulacje dotyczące cen - głównie na podstawie ćwiczeń do przedmiotu 6. Regulacja działalności przedsiębiorstw na rynku oligopolistycznym: zasady regulacji instrumenty regulacji koncepcja urzędów regulacji (niezaleSni regulatorzy, np. URE, OFGEM, wprowadzanie konkurencji przez regulacje (np. zasada TPA, regulacja cen głównie na podstawie ćwiczeń do przedmiotu 7. Regulacja wybranych rynków -głównie na podstawie ćwiczeń do przedmiotu 8. Koszty w przedsiębiorstwie: koszty utopione, koszty osierocone, koszt alternatywny, koszt referencyjny, ekonomia skali produkcji a koszty, przykłady ekonomii i dysekonomii skali produkcji, analiza kosztów i korzyści (AKK) - po co jest przeprowadzana oraz ogólnie znać ideę (patrz dyskusja na wykładzie 19 maja 2010), internalizacja kosztów, zasady handlu emisjami (podstawowe modele, certyfikaty energetyczne). 9. Kształtowanie cen na rynku: ceny a struktura rynku (patrz tematy 1-3), funkcje cen w gospodarce rynkowej (wg Friedmana), zróSnicowanie cen (rodzaje dywersyfikacji cenowej - przykłady), usztywnianie cen: np. monopol a ceny (ceny regulowane: na poziomie przeciętnego kosztu, na poziomie kosztu marginalnego), ceny urzędowe, ceny maksymalne i minimalne (przesłanki i konsekwencje ich wprowadzania, przykłady, np. ceny energii elektrycznej, gazu (klauzula „take or pay”, formuła RPI), wynagrodzenia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz