wzrost gospodarczy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wzrost gospodarczy - omówienie - strona 1 wzrost gospodarczy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

DOCHODY OSOBISTE(rozporządzenia):
-wypłaty jakie dostają obywatele, dodane transfery przez Rząd i odjęte podatki.
Wahania koniunktury = wahania PKB
STOPA WZROSTU GOSPODARCZEGO:
-to zmiana PKB do PKB z zakresu bazowego, może być też definiowana jako zmiana DN do DN w okresie bazowym
δPKB/ PKBto δDN / DNto *Jeżeli gospodarka jest otwarta i funkcjonuje aktywnie Rząd wahania koniunktury są mniejsze (bardziej płaskie)
*Gdy mamy wysoki wzrost gospodarczy to Rząd wprowadza działania mające na celu zahamowanie go.
KRZYWA LAFFERA
(przedstawiciel ekonomii podażowej)
WSKAŹNIK GINIEGO
-mierzy on jaki odsetek dochodów trafia do danej grupy ludności (kwintylowej)
*Gdy mamy kąt 45 stopni to każdej osobie będzie przyznany równy dochód:
GOSPODARKA - UKŁAD REGULOWANY
*Rząd i jego funkcje = funkcje państwa:
SMITH:
-ochrona społeczeństwa przed zagrożeniem zewnętrznym
-ochrona każdego człowieka żyjącego w społeczeństwie przed niesprawiedliwością i przemocą jaka grozi mu od innych obywateli
-obowiązek ustanawiania i utrzymywania pewnych urządzeń (dobra publiczne) publicznych i publicznych instytucji
FAGUET:
-policja
-wymiar sprawiedliwości
-obrona
„Rozumny liberalizm nie polega na osłabieniu władzy, ile się da, ale na wyznaczeniu mu odpowiedniej dla niego roli w społeczeństwie”
Emile Faguet
ZWEIG:
-działy gospodarki, które ze swej istoty są nierentowne (budowa dróg, regulacja rzek, itp.)
-działy gospodarki, które na dłuższy czas straciły swą rentowność
-działy, których rozmiary przekraczają możliwość współzawodnictwa (koleje, gazownictwo, przemysły infrastrukturalne)
-działania prowadzone centralnie niemalże z konieczności (np.: bank emisyjny)
HAYEK
-działania w sferze ułatwiającej zdobywanie wiarygodnej wiedzy o faktach mających znaczenie ogólne (np.: zapewnienie systemu monetarnego ustalenie norm i wag, udzielanie informacji statystycznych)
-działania w sferze tzw. usług pożądanych i nie świadczonych przez sektor prywatny (usługi zdrowotne i sanitarne, budowa dróg, usługi komunalne)
*Wg Hayeka: najlepszym rozwiązaniem zaspokajania usług nierentownych byłoby subsydiowanie przez państwo przedsiębiorstw prywatnych, a nie tworzenie przedsiębiorstw państwowych.
SAMUELSON:
-alokacyjna - alokacja ma być efektywna (efekty zewnętrzne, niedoskonała konkurencja)
-redystrybucyjna (cel - zapewnienie sprawiedliwości)


(…)

… usług nierentownych byłoby subsydiowanie przez państwo przedsiębiorstw prywatnych, a nie tworzenie przedsiębiorstw państwowych.
SAMUELSON:
-alokacyjna - alokacja ma być efektywna (efekty zewnętrzne, niedoskonała konkurencja)
-redystrybucyjna (cel -> zapewnienie sprawiedliwości)
-stabilizacyjna (związana z wahaniem koniunktury gospodarczej tzw. automatyczne stabilizatory: gł. polityka fiskalna)
*W literaturze przedmiotu mamy wyróżnione następujące funkcje:
-legislacyjna - środek do celu
-kreowania podaży (produkcyjna) - środek do celu; alokacyjna i stabilizacyjna
-kreowania kapitału społecznego - („gęste, formalne i nieformalne sieci powiązań między podmiotami życia gospodarczego, społecznego i politycznego nastawiony na wymiary idei i kooperacji i celu realizacji wspólnego dobra”)
REGULACJA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz