Rola pieniądza w gospodarce - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3535
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola pieniądza w gospodarce - wykład - strona 1 Rola pieniądza w gospodarce - wykład - strona 2 Rola pieniądza w gospodarce - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rola pieniądza w gospodarce.
Funkcje państwa:
- f. prawna,
- f. alokacyjna,
- f. stabilizacyjna,
- f. redystrybucyjna.
Funkcja prawna - tworzenie ładu instytucjonalno-prawnego.
Działanie państwa polega na tworzeniu trwałych, stabilnych instytucji i reguł gry (praw) rządzących gospodarką (a bieżąca ingerencja)
Funkcja alokacyjna:
Polega na podejmowaniu działań w kierunku osiągnięcia optymalnej alokacji zasobów.
Ma miejsce w jej ramach wspomaganie, uzupełnianie, korekta, bądź nawet zastępowanie mechanizmu rynkowego.
Funkcja stabilizacyjna:
Polega na oddziaływaniu na wahania gospodarcze.
Państwo wpływa korygująco na gospodarkę, umożliwiając osiągnięcie równowagi długookresowej.
Funkcja redystrybucyjna:
Państwo wpływa na zmniejszanie różnic w poziomach dochodów i zasobach. Umożliwia osiąganie dochodów osobom, które z różnych przyczyn nie osiągają dochodów przyjętych za minimum.
Świadczy usługi publiczne.
Funkcje szczegółowe państwa we współczesnych gospodarkach:
zapewnienie stałego dopływu środków niezbędnych do realizacji przez państwo funkcji zewnętrznych i wewnętrznych;
krótko- i długookresowe wspieranie rozwoju gospodarki;
zapewnienie sprawnego funkcjonowania i rozwoju sektora publicznego;
zapewnienie osłony działalności gospodarczej przed nieuczciwą konkurencją;
usuwanie zagrożeń rozwoju gospodarczego (w tym koniunkturalnego);
stabilizacja gospodarki generowania deficytu budżetowego i ujemnego salda bilansu płatniczego;
ład przestrzenny.
Obecnie rządy w krajach europejskich przyjmują w postaci podatków i wydają blisko połowę PKB. Większość tych wydatków to wtórny podział dochodu, a rządy są również konsumentami.
Wydają na dobra i usługi 1/3 tego, co wszystkie gospodarstwa domowe.
Interwencjonizm państwowy:
- oddziaływanie państwa na przebieg koniunktury gospodarczej i procesy wzrostu gospodarczego
Cele interwencji państwa:
- krótkookresowe i długookresowe;
- koniunkturalne i strukturalne;
- gospodarcze, społeczne i polityczne.
Klasyfikacja interwencjonalizmu państwowego:
- koniunkturalny (antykryzysowy) i strukturalny (długookresowy);
- ex post i ex ante;
- pośredni i bezpośredni;
- makro-, mezzo-, mikroekonomiczny;
- oparty na strategii wydajności i zgodny z ideą państwa opiekuńczego.


(…)

… pieniężnej - stopa rezerw obowiązkowych, stopa kredytu redystrybucyjnego, operacje otwartego rynku;
- Polityka cen - ceny regulowane - minimalne i maksymalne, limitowane, przedziały wahań;
- Polityka zatrudnienia - wydatki na zmiany kwalifikacji, utrzymywanie bezrobotnych, tworzenie bądź sprzyjanie tworzeniu miejsc pracy, programy skierowane do bezrobotnych;
- Polityka dochodów - minima socjalne, pomoc…
…, powstawanie szarej strefy i trudność kontrolowania skutków działań;
państwo podlega poszczególnym grupom nacisku;
subiektywizm podejmowanych decyzji (urzędnicy działają w interesie własnym a nie obywateli)
Wycofanie się państwa z kierowania gospodarką było by możliwe przy spełnieniu 3 kryteriów:
istnienie niezawodnego mechanizmu regulacyjnego, niezależnego od wstrząsów zewnętrznych;
odnotowywanie zrównoważonego i trwałego wzrostu gospodarczego;
istnienie samoczynnie istniejącego mechanizmu kryzysowego, regulującego zaburzenia i utrzymującego gospodarkę na ścieżce rozwoju.
Zakres interwencjonalizmu państwowego
Zakres interwencjonalizmu państwowego wyznaczają 4 jego obszary:
polityka makroekonomiczna;
polityki gałęziowe i polityka makroekonomiczna;
infrastruktura społeczno-gospodarcza
kierowanie…
…) i strukturalny (długookresowy);
- ex post i ex ante;
- pośredni i bezpośredni;
- makro-, mezzo-, mikroekonomiczny;
- oparty na strategii wydajności i zgodny z ideą państwa opiekuńczego.
Argumenty za interwencją państwa:
konieczność stworzenia ładu instytucjonalno-prawnego;
niedoskonałość rynku i konkurencji;
występowanie negatywnych efektów zewnętrznych (skutki uboczne działalności podmiotów )
istnienie ważnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz