Usługi oraz gospodarka światowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Usługi oraz gospodarka światowa - strona 1 Usługi oraz gospodarka światowa - strona 2 Usługi oraz gospodarka światowa - strona 3

Fragment notatki:


1. Definicja Nie ma jednej powszechnie uznawanej definicji Wg. Oskara Lange Wszystkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio (np. przy podziale produktów) z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale niesłużące bezpośrednio do wytwarzania produktów nazywamy usługami. - jest to więc wszystko co służy zaspokajaniu potrzeb, ale nie jest działalnością produkcyjną Klasyfikacja usług w ramach WTO (tzw. Lista ilustracyjna) - 12 głównych kategorii usług oraz 155 podkategorii Usługi związane z działalnością przedsiębiorstw i wykonywaniem odpowiednich zawodów np. usługi prawnicze, księgowe, architektów, lekarzy, reklamowe, konsultingowe Usługi telekomunikacyjne i łączności np. kurierskie, pocztowe, telefoniczne Usługi budowlano-montażowe Usługi handlowe np. handel detaliczny, hurtowy, franchising
Usługi edukacyjne np. prowadzenie przedszkoli i szkół, edukacja zawodowa Usługi sprzyjające ochronie środowiska naturalnego np. usuwanie zanieczyszczeń Usługi finansowe np. ubezpieczenia, bankowe Usługi medyczne i socjalne np. szpitale
Usługi turystyczne i podróżnicze
Usługi wypoczynkowe, kulturalne i sportowe Usługi transportowe Pozostałe 2. Cechy usług Niematerialność - przez to nie mogą być oceniane przez nabywcę za pomocą zmysłów - nie można ich dotknąć ani zobaczyć, zwłaszcza przed zakupem Niejednolitość - cechy usługi są kształtowane przez usługodawcę i usługobiorcę w czasie świadczenia usługi z czego wynika duże zróżnicowanie efektu końcowego przeprowadzanej usługi oraz niemożność jej standaryzacji (ostateczne cechy są kształtowane w konfrontacji z nabywcą) Jednoczesność procesu świadczenia i konsumpcji - produkt usługowy nie może istnieć poza procesem jego produkcji - świadczenia (ale są wyjątki - np. wykorzystanie nośników) Nietrwałość usług - nie można ich składować i wytwarzać na zapas (bieżąca produkcja) - przy czym możliwe jest składowanie materialnych środków świadczenia usług np. narzędzi co pozwala na zwiększenie potencjału usługowego kiedy wzrasta na niego popyt
Brak możliwości nabycia usług na własność - usługi świadczone na czyjąś korzyść nie mogą się stać przedmiotem wtórnego obrotu Wysoki udział kapitału ludzkiego - niski udział kapitału rzeczowego w procesie produkcji (świadczenia) usług - usługi są świadczone przez ludzi, jakość usług zależy od kwalifikacji wykonującej je osoby, mniejsze znaczenie mają wykorzystywane przez tę osobę materiały Wysoka elastyczność popytu na usługi względem dochodów -

(…)

… (wg Światowej Organizacji Handlu)
Usługi transportowe - obejmują obsługę międzynarodowych obrotów towarowych oraz obsługę ruchu osobowego różnymi rodzajami transportu np. kolejowym, lotniczym, samochodowym, żeglugi śródlądowej i morskiej oraz tzw. transport przesyłowy
Usługi turystyczne - wszystkie społecznie użyteczne czynności służące zaspokojeniu potrzeb turystycznych materialnych…
… danej czynności, jedna osoba nie może też często wykonać każdej usługi w danym sektorze np. specjalizacje w medycynie
6) Globalizacja gospodarki światowej
- wzrasta zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju usługi będące przedmiotem obrotu międzynarodowego - turystyka, transport, przepływ informacji
- firmy usługowe chcąc zwiększyć rynki zbytu i zmniejszyć koszty produkcji rozpoczynają ekspansję na rynki…
… technologiami - zwiększa się wydajność usług związanych np. z bankowością, usługami finansowymi, telekomunikacją
- możliwe jest przeniesienia części usług do Internetu - rozwijają się usługi związane z 3 grupą
8) Prywatyzacja w sektorze usługowym - procesy deregulacji zmniejszające stopień ingerencji państwa
- usuwanie lub ograniczanie norm sterująco-regulacyjnych stanowionych przez państwo - liberalizacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz