Geografia turystyczna- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4865
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia turystyczna- wykład 1 - strona 1 Geografia turystyczna- wykład 1 - strona 2 Geografia turystyczna- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Geografia turystyczna dr Zygmunt Kruczek
Wykład 1
Tematyka wykładów:
1. Zagadnienia wstępne: cel, przedmiot i zakres badań geografii turystycznej. Podstawowe pojęcia. Miejsce geografii turystycznej w systemie nauk. Wybrane koncepcje badawcze (cykl Butlera, teoria spotkania kultur, teoria peryferii). 2/3. Walory i atrakcje turystyczne - podział i klasyfikacja.
Środowisko przyrodnicze Polski i jego potencjał (rzeźba, klimat, wody, lasy). Krajobraz kulturowy Polski i jego wpływ na kształtowanie atrakcyjności turystycznej kraju. 4. Metody oceny atrakcyjności środowiska geograficznego dla turystyki. 5. Przestrzeń turystyczna, typologia, relacje między przestrzenia a osadnictwem turystycznym.
6. Region turystyczny - pojęcie, delimitacja, typologia 7. Przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki na świecie. Podział świata na regiony WTO. 8/9. Europa - charakterystyka warunków geograficznych rozwoju turystki międzynarodowej. Udział Europy w turystyce światowej. Wpływ czynników politycznych i kulturowych na rozwój turystyki np. Bałkanów. 10-15. Przydatność przestrzeni geograficznej kontynentów i wybranych krajów pozaeuropejskich (USA, Turcja, Egipt, Indie, Australia) dla potrzeb turystyki. Ćwiczenia
1. Źródła informacji turystycznej (informacje dla turystów, informacje o turystyce) 2. Mapa jako źródło informacji geograficznej i turystycznej - treść mapy, podziałka i jej zastosowanie do obliczeń odległości i powierzchni. Orientacja mapy: busola, azymuty. Wykorzystanie GPS w turystyce. Przygotowanie prezentacji przez studentów, dyskusja.
3-5. Regiony turystyczne Polski: - region śląski - rozmieszczenie walorów turystycznych, realizowane formy turystyki, szlaki turystyki, perspektywy rozwoju. Region małopolski, dolnośląski, świętokrzyski, pomorski, warmińsko-mazurski. 6-10. Regiony turystyczne Europy: - walory turystyczne i organizacja przestrzenna turystyki w: europejska część regionu Morza Śródziemnego; - kraje alpejskie - turystyczne wykorzystanie gór; - Kraje Europy Środkowej i Wschodniej - warunki rozwoju turystyki.
11-15. Regiony turystyczne na świecie. Afryka, Ameryki, region Azja i Pacyfiku, Arktyka i Antarktyka. Literatura:
PODSTAWOWA:
Cabaj W., Kruczek Z., Podstawy geografii turystycznej. Proksenia, Kraków 2010, Kruczek Z., Polska, Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków, 2010. Kruczek Z., Europa. Geografia turystyczna, Proksenia, Kraków, 2008. Kruczek Z., i inni, Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystyczne, Proksenia, Kraków, 2011. Uzupełniająca:
1. Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne. Praca zbiorowa. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz