Geografia turystyczna - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 9429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia turystyczna - wykłady - strona 1 Geografia turystyczna - wykłady - strona 2 Geografia turystyczna - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 36 stron i porusza takie zagadnienia jak: turyzm, geografia turyzmu, geografia turystyki, geografia turystyczna, region turystyczny, atrakcyjność turystyczna, zasoby turystyczne, walory turystyczne, podział zasobów ze względu na funkcje, kierunki przemieszczeń turystycznych, regiony turystyczne, charakterystyka warunków rozwoju w Europie, regiony turystyczne, walory turystyczne, UNWTO, 10 najbardziej popularnych państw, Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Chiny, Włochy, Wielka Brytania, Meksyk, Niemcy, Turcja, Austria, wydatki turystów, uwarunkowania kulturowe i społeczne, rozmieszczenie ludności w Europie, uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, region skandynawski, region Wysp Brytyjskich, region zachodnioeuropejski, region alpejski, region środkowoeuropejski, region wschodnioeuropejski, region śródziemnomorski, subregion adriatycko-bałkański, Turcja.

Geografia turystyczna
Wykład I - 11.10.2008r.
Turyzm - jest złożonym zjawiskiem obejmującym społeczno-kulturowe, gospodarcze, prawno-polityczne, przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania oraz przebieg i następstwa turystyki.
Geografia turyzmu - jest dyscypliną zajmującą się badaniem przestrzennego zróżnicowania społeczno-kulturowych, gospodarczych, prawno-politycznych i przyrodniczych uwarunkowań turystyki oraz zagospodarowania turystycznego, jak również analizująca przebieg i następstwa ruchu turystycznego dla środowiska przyrodniczego oraz struktur i procesów społeczno-kulturowych, politycznych i gospodarczych.
Geografia turystyki - dyscyplina zajmująca się badaniem przestrzennego zróżnicowania ruchu turystycznego, jak również zachowaniami przestrzennymi turystów (migracjami turystów).
Geografia turystyczna - część geografii stosowanej zajmująca się oceną i opisem przydatności środowiska przyrodniczego i kulturowego (geograficznego) dla potrzeb turystyki.
Region turystyczny - (R. Bar, A. Doliński) obszar (część kraju) charakteryzująca się walorami turystycznymi oraz odpowiednimi do nich walorami recepcyjnymi, do którego kieruje się ruch turystyczny.
Atrakcyjność turystyczna (A. Bogucka) - występowanie pewnej cechy charakterystycznej, przyciągającej turystów na pewne tereny dzięki walorom krajobrazu naturalnego, klimatu, pomników historii a także różnych interesujących obiektów zagospodarowania przestrzennego.
Zasoby turystyczne - występujące obiektywnie elementy środowiska geograficznego (przyrodniczego i społecznego), które dopiero po dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny mogą stać się walorami turystycznymi, tzw. „walory potencjalne”. Walory turystyczne - zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które - wspólnie lub każde z osobna - są przedmiotem zainteresowania turysty. Pod pojęciem walory turystyczne rozumieć można także wszystkie osobliwości oraz dobra kultury i wartości istniejące na obszarze turystycznym, które stworzyła natura, ukształtowała historia i tworzy współczesność.
I. Podział walorów turystycznych ze względu na ich pochodzenie:
Zasoby i walory przyrodnicze
Zasoby i walory pozaprzyrodnicze
Ad1. Zasoby i walory przyrodnicze
osobliwości fauna i flora
skałki i grupy skał
wąwozy doliny i przełomy rzeczne
wodospad, źródła, wywierzyska
jaskinie i groty
głazy narzutowe i głazowiska
wydmy, pustynie
utworzone przez człowieka
Parki zabytkowe
Muzea i zbiory przyrodnicze
Ogrody botaniczne
Ogrody zoologiczne
c)


(…)

… W EUROPIE
I. Region Skandynawski - Norwegia (Dania, Szwecja, Finlandia, Islandia)
Powierzchnia 323 900 km2
Ludność 4 569 000
Gęstość zaludnienia 14 os/km2
Stolica Oslo
Jednostka monetarna 1 korona = Język Norweski, lapoński
95% - Norwegowie (resztę stanowią Szwedzi, Dania)
2/3 powierzchni stanowią Góry Skandynawskie
Największe szczyty:
Galdhopiggen 2 469 m n.p.m
Glittertind 2 464 m n.p.m..
Doliny:
Gudbrandsdalen - rozłożyste, zielone, długie;
Norwegia jest krajem wybitnie górzystym, jedyne tereny nizinne rozciągają się w rejonie Oslo i wzdłuż południowego wybrzeża okalając Oslofjord. Góry Skandynawskie dzielą się na wiele masywów, określanych jako fieldy (Jotunheimen, Hardangervidda, Dovrefjell).
Najwyższymi szczytami Norwegii są Galdhopiggen (2469 m n.p.m.) i Glittertind (2452 m n.p.m.).
Łagodnie…

Turcja
Austria
UNWTO - Światowa Organizacja Turystyki (ang. United Nations World Tourism Organization)
I. FRANCJA (64%-French/ foreign-zagraniczny 36%)
- Lazurowe Wybrzeże (French)
- Alpy Francuskie (French)
-Region Paryża (z zagranicy)
Wydatki - 3 najbardziej dochodowe regiony -Region Alzacji Strasburg (z zagranicy)
Francja:
Turyści Europejscy 88,8%
Ameryka 6,1%
Azja 3,1%
Pacyfik
II HISZPANIA…
… wypełnienia zagłębień na obszarach morenowych, np. Saimaa w Finlandii, Śniardwy i Mamry w Polsce. Jeziora te występują w skupieniach, które noszą nazwę pojezierzy. Powstanie jezior polodowcowych górskich jest związane z zamknięciem dolin górskich przez moreny czołowe lub wypełnieniem cyrków lodowcowych (zagłębień wyżłobionych w górach przez lodowiec). Największe jeziora górskie występują w Alpach. Zaliczamy…
… kontynentalnego: lasostepy a następnie stepy
Klimat morski - roślinność typu atlantyckiego
Basen Morza Śródziemnomorskiego - tzw. roślinność śródziemnomorska - gaje cytrusowe
Obszary górskie - fauna i flora przebiega zgodnie z przebiegiem pięter klimatycznych.
UWARUNKOWANIA KULTUROWE I SPOŁECZNE
1. Struktura etniczna i językowa: 3 grupy językowe
Romańska 26% (Francuzi, Włosi, Hiszpanii, Rumuni)
Germańska 28…
… odległości od morza sprawiają,że klimat ma cechy kontynentalne. Cechy morskie i przejściowe spotkać można jedynie na zachodnich i północno zachodnich obszarach, wystawionych na wpływy powietrza znad Atlantyku, wybrzeżach Morza Ochockiego i Morza Japońskiego oraz na Sachalinie, Kuryle, południowo - wschodniej Kamczatce oraz w dolinie Amuru i Ussuri.
Grupy etniczne: Rosjanie 81%, Tatarzy 4%, Ukraińcy 3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz