Geografia turystyczna- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia turystyczna- wykład 2 - strona 1 Geografia turystyczna- wykład 2 - strona 2 Geografia turystyczna- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Geografia turystyczna dr Zygmunt Kruczek
Wykład 2
Geografia turystyczna
- część geografii stosowanej zajmująca się oceną i opisem przydatności środowiska geograficznego (przyrodniczego i kulturowego) na potrzeby turystyki.
Miejsce geografii turystycznej w systemie nauk geograficznych i jej związki z innymi dyscyplinami naukowymi.
Związki z dyscyplinami geografii
Geografią fizyczną: - ocena walorów środowiska przyrodniczego i wpływ ruchu turystycznego na przyrodę; Klimatologią: - balneo i bioklimatologia, ruch uzdrowiskowy, Geografia osadnictwa: - badanie osadnictwa turystycznego, np.. skupiska drugich domów, morfologia miejscowości turystycznych,
Geografia rolnictwa: - np.. Badanie wpływu rozwoju funkcji turystycznych na zanikanie funkcji rolniczych w terenach wiejskich; analiza zmian wsi pod wpływem turystyki
Geografia ludności: -badania zmian w strukturze demograficznej miejscowości i regionów turystycznych, badanie przemieszczeń turystów za pomocą modelu migracji;
Geografia usług: - rozmieszczenie i struktura usług hotelowych, gastronomicznych i innych świadczonych turystom;
Geografia transportu - badanie potoków ruchu turystycznego (kierunki, natężenie, sezonowość), dostępność komunikacyjna;
Geografia kultury: - przemiany kulturowe pod wpływem turystyki.
Rozwój badań geograficznych nad turystyką
1905 R. J .Stradner, Fremdenverkehrsgeographie;
Instytuty Badawcze Turystyki w Berlinie, Bernie, Grenoble;
Osiągnięcia Francji po II wojnie światowej (Defert, Barbier, Beretje, Ośrodek w Prowansji);
Badania w USA (Hunt), Kanadzie (Butler), ZSRR (Preobreżeński), Australii (Pearce), w Polsce
Prekursorzy - S. Staszic (prace o Karpatach, wycieczki górskie), W. Pol, J. Dietl; 1933 r. - pierwsza szkoła hotelarska w Krakowie ;
1936 r. Studium Turyzmu przy UJ (70 lat istnienia, konferencja na UJ) - Stanisław Leszczycki, 6 tomów „Prace Studium Turyzmu”, Orłowicz, Wrzosek - badania w Karpatach, walory, ruch uzdrowiskowy; 1951 r. Pracownia Geografii Turyzmu na U. Warszawskim (M. I. Mileska), Katedra Turystyki AWF Warszawa 1975 - Wydziały Turystyki w AWF Poznań, Kraków, Wrocław, Instytut Turystyki w Warszawie od 1971 roku; Uniwersytet Łódzki - Zakład Geografii Miast i Turyzmu (Liszewski, Dziegieć, Matczak, Batchvarov, Włodarczyk), Uniwersytet Jagieloński (Jackowski, Warszyńska, Kurek, Groch)
Wybrane koncepcje badawcze
Turystyka jako spotkanie kultur;
K. Przecławski w Polsce, G. Shaw i A. Wiliams - koncepcja samozniszczenia rozwoju turystyki np. Morza Karaibskiego;

(…)

… i przyrodniczej.
Etap IV
w wyniku degradacji społecznej i przyrodniczej miejscowego środowiska, zdecydowanie maleje napływ turystów, co w konsekwencji prowadzi do dekapitalizacji urządzeń turystycznych. Jednocześnie miejscowa ludność nie potrafi wrócić do poprzedniego sposobu życia. Teoria peryferii;
W. Christaller, twórca teorii ośrodków centralnych, ale również jej antytezy - tzw. teorii peryferii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz