Wychowanie w rodzinie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wychowanie w rodzinie-opracowanie - strona 1 Wychowanie w rodzinie-opracowanie - strona 2 Wychowanie w rodzinie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział 30.
WYCHOWANIU W RODZINIE.
Wprowadzenie: Rodzina-naturalne środowisko wychowawcze Sposoby ekologicznej analizy rodziny: modele interpersonalne, mikrosystemowe, mezusystemowe i egzosystemowe. Cechy rodziny-Współczesne modele rodzin polskich-Wychowanie w rodzinie a tradycje kulturowe Funkcje wychowawcze rodziny Funkcje stałe i zmienne-Stosunek do instytucji wspomagających-Wspólne funkcje wychowania w rodzinie-Znaczenie rodziny dla psychicznego rozwoju jednostki Struktura rodziny Wielkość rodziny-Struktura rodziny a pozycja dziecka-Problemy dziecka jedynego-Koncepcja Bernsteina-Komunikacja w rodzinie Style wychowania w rodzinie Geneza stylów wychowania-Wychowanie niekonsekwentne-Styl autokratyczny-Styl demokratyczny *Styl liberalny Postawy rodzicielskie Koncepcja postaw rodzicielskich-Typologia postaw-Model Schaefera-Model Ziemskiej-Postawy pozytywne, akceptacja dziecka, uznanie jego praw, rozumna swoboda, współdziałanie-Postawy negatywne: odrzucenie, unikanie, nadopiekuńczość, nadmierne wyrnagRlllżlAtmos.
Wprowadzenie.
Rozważania w tym rozdziale będą dotyczyć przede wszystkim podstaw psychologicznych wychowania w rodzinie.
Rozumiemy przez nie te wszystkie składniki struktury, organizacji i funkcjonowania rodziny, które w swej istocie są bądź czynnikami natury psychologicznej(np. osobowość rodziców, łącząca ich więź emocjonalna, stosunki uczuciowe między rodzicami a dzieckiem, postawy rodzicielskie, role pełnione przez rodziców), bądź też-stanowiąc czynniki innego rodzaju, pozapsychologiczne-rzutują na ilość i jakość oddziaływań wychowawczych na rozwój jednostki i jej osobowość(np. liczebność rodziny i jej status społeczny, ekonomiczny i zawodowy, przynależność terytorialna, tradycje kulturowe itp.).
Będziemy starali się określić znaczenie przynajmniej niektórych z tych czynników dla spełniania funkcji i zadań wychowawczych przez współczesną rodzinę polską.
Analizę psychologiczną wychowania w rodzinie poprzedzimy kilkoma uwagami na temat modelu współczesnej rodziny i charakterystycznych jej cech w odróżnieniu od rodziny tradycyjnej.
Rodzina-naturalne środowisko wychowawcze.
Rodzina jest tym składnikiem środowiska wychowawczego, który oddziałuje na jednostkę najdłużej, niekiedy przez całe życie.
Wpływ wychowawczy rodziny jest jednak najsilniejszy we wczesnych stadiach rozwoju, w okresie dzieciństwa, gdy jednostka nie podlega jeszcze lub podlega w ograniczonej mierze oddziaływaniom innych instytucji, a za opiekę nad nią i jej wychowanie odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice.
Właśnie ze względu na tę odpowiedzialność za dziecko rodzinę można nazwać instytucją.
Rodzina stanowi jednak zarazem podstawową grupę społeczną, elementarną komórkę życia w społeczeństwie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz