Pytania na egzamin + odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 6034
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin + odpowiedzi - strona 1 Pytania na egzamin + odpowiedzi - strona 2 Pytania na egzamin + odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Pytania są następujące:
1. Podaj główne funkcje otoczki bakteryjnej.
2. Co różni budowę ściany komórkowej bakterii G+ oraz G-.
3. Definicja i rodzaje plazmidów, omów jeden z rodzajów plazmidów.
4. Właściwości bakteriofagów.
5. Zdefiniuj pojecie „ruchome elementy DNA”, wymień je oraz podaj co jest ich wspólną właściwością.
6. Metody biologii molekularnej wykorzystywane w taksonomii molekularnej.
7. Podstawowe cechy / właściwości wirusów.
8. Różnorodność symetrii wirusów.
9. Etapy dojrzewania wirusów.
10. Strategie warunkujące pojawianie się nowych wariantów genetycznych wirusów.
11. Następstwa zakażenia wirusowego.
12. Zasady pirymidynowe i purynowe wchodzące w skład DNA i RNA.
13. Co charakteryzuje sinice w kontekście tego, że są bakteriami G+.
14. Replikacja, rekombinacja, transkrypcja.
15. Co określa stopień chorobotwórczości – patogenności bakterii.


MIKROBIOLOGIA OGÓLNA - PYTANIA EGZAMINACYJNE
Podaj główne funkcje otoczki bakteryjnej.
- najczęściej zbudowane są z polimerów cukrów, aminokwasów lub kwasów uronowych - u niektórych bakterii np. u Bacillus subtilis otoczki zbudowane są z izomerów D i L kwasu glutaminowego
- u Bacillus anthracis w atmosferze CO2 otoczkę tworzy kwas D-glutaminowy - otoczka Bacillus sp. :
zawiera polisacharydy i polipeptydy
odgrywa ważną rolę w adherencji i wirulencji chroni przed
- pochłanianiem i zabijaniem w procesie fagocytozy,
- suszą i działaniem innych szkodliwych czynników zewnętrznych,
- bakteriofagami,
- działaniem antybiotyków i metali ciężkich
Co różni budowę ściany komórkowej bakterii G+ oraz G-.
Definicja i rodzaje plazmidów, omów jeden z rodzajów plazmidów.
Każdy fragment DNA, który osiąga zdolność do replikowania się niezależnie od chromosomu, warunkowaną własnym punktem początkowym origin Występowanie plazmidów u bakterii jest powszechne.
Plazmidy są pozachromosomowymi replikonami. W komórce występują jako elementy autonomiczne, zdolne do replikowania się niezależnie od chromosomu.
Plazmidy niezależnie od tego, że nadają komórkom - bakteriom różne właściwości, nie są jednak niezbędne do ich wzrostu.
Najczęściej spotykaną formą, w jakiej występują plazmidy, jest struktura dwuniciowej, kolistej cząsteczki.
Jej wielkość waha się w granicach od kilku do kilkuset tysięcy par zasad.
Pod względem organizacji genetycznej są one bardziej zróżnicowane od drugiej postaci plazmidów, mianowicie formy liniowej (np. u Borrelia, Streptomyces, Nocardia, Rhodococcus).
Ich wielkość waha się w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy par zasad.
Dla Sterptomyces sp. charakterystyczna jest obecność białka terminalnego (TP) na wolnych końcach plazmidu. Proteiny te chronią DNA przed komórkowymi 5'-egzonukleazami i mogą pełnić też funkcję startera replikacji. W plazmidach tych występują długie terminalne powtórzenia.
Innym typem plazmidu liniowego jest tzw. szpilka do włosów (hairpin loop), widoczna w elektroforezie jako twory liniowe, jednak ich końce są ze sobą kowalencyjnie połączone. Plazmidy te zawierają głównie sekwencje kodujące białka biorące udział w procesach własnej replikacji i transkrypcji.
Właściwością charakterystyczną dla plazmidów jest to, że występują one w komórce w określonej liczbie kopii.
Według ogólnie przyjętej zasady - im plazmid jest większy tym liczba jego kopii jest mniejsza. Jest to rozwiązanie, które pozwala bakteriom dysponować dodatkową dużą pulą informacji genetycznej. Warto podkreślić, że w komórce bakteryjnej mogą występować różne plazmidy, które określamy jak

(…)

… - FAME (fatty acid methyl esther)
Dotyczy analizy jakościowej i ilościowej zawartości kwasów tłuszczowych w błonie cytoplazmatycznej, a u bakterii gramujemnych również w błonie zewnętrznej.
Istotą metody jest modyfikacja kwasów tłuszczowych prowadząca do powstania estrów metylowych, identyfikowanych metodą chromatografii gazowej. Podstawowe cechy / właściwości wirusów.
cząsteczki, które stanowią końcowy…
… jest do ich wnętrza kwas nukleinowy.
Podkreślić trzeba, że fagi są specyficzne dla poszczególnych gatunków i odmian bakterii. Właściwość tą - specyficzność, wykorzystano do określania typów fagowych bakterii np. jak to zastosowano w przypadku pałeczek z rodzaju Salmonella. Znajomość typów fagowych jest bardzo pomocna w postępowaniu epidemiologicznym.
Strategie warunkujące pojawianie się nowych wariantów genetycznych…
… pirymidynowe i purynowe wchodzące w skład DNA i RNA.
Co charakteryzuje sinice w kontekście tego, że są bakteriami G+.
sinice barwią się GRAMDODATNIO niezależnie od tego, że podobnie jak bakterie G- mają błonę zewnętrzną (mają strukturę właściwą dla bakterii GRAMUJEMNYCH)
błona zewnętrzna sinic nie zawiera LPS, natomiast zawiera lipidy, karotenoidy i duże ilości białek
swoje właściwości G+ zachowują dzięki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz