Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. II

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4270
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. II - strona 1 Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. II - strona 2 Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. II - strona 3

Fragment notatki:

ZMIANY FAZOWE WODY
para wodna zawarta w atmosferze jest nosicielem tzw. utajonego ciepła parowania (nie jest odczuwalne) w procesie kondensacji jest ono uwalniane jako tzw. ciepło kondensacji i ogrzewa powietrze atmosferyczne (2500J/g).
Zmiany adiabatyczne
Zmiany temperatury mogą być wynikiem sprężania lub rozprężania powietrza, a więc zmiany ciśnienia w danej objętości powietrza.
Sprężaniu towarzyszy wzrost temperatury, a rozprężaniu spadek - zgodnie z I zasadą termodynamiki (strata energii wewnątrz danej objętości powietrza na pracę rozprężania związaną z pokonaniem zewnętrznego ciśnienia lub wzrostem energii wewnątrz danej objętości powietrza w wyniku sprężania poprzez otaczające powietrze).
Zjawiska sprężania / rozprężania zachodzą przede wszystkim w pionowych ruchach atmosfery.
Przy ruchu wstępującym powietrze ochładza się adiabatycznie, a przy zstępującym ogrzewa się adiabatycznie.
Jeśli unosi się powietrze suche - to następuje spadek temperatury o 10C / 100 m - jest to PIONOWY GRADIENT TEMPERATURY - GRADIENT SUCHOADIABATYCZNY;
Jeśli unosi się powietrze wilgotne - to następuje spadek temperatury o 0,6-0,70C / 100 m - jest to PIONOWY GRADIENT TEMPERATURY - GRADIENT WILGOTNOADIABATYCZNY;
Faktyczny / rzeczywisty gradient temperatury - to zmiany temperatury na 100 m zmiany wysokości w konkretnej masie powietrza.
Porównanie wielkości rzeczywistego z sucho/wilgotno- adiabatycznym gradientem pozwala określić tzw. stan równowagi atmosfery w pionie:
1) chwiejny;
2) stały;
3) obojętny. STAN CHWIEJNY - G. RZ. > G.A.
obserwowany bardzo często;
charakterystyczny dla mas powietrza, które napłynęły z wyższych szerokości geograficznych (chłodniejsze) nad ciepłe podłoże- silnie rozwijają się prądy pionowe (nierównomierne nagrzanie się powietrza od podłoża).
STAN STAŁY - G. RZ. < G. A.
Gdy masy ciepłe napływają nad obszary o chłodniejszym podłożu;
Gdy noc bezchmurna - silne wychłodzenie podłoża i przyziemnej warstwy powietrza;
Masy cieplejsze ochładzają się od przyziemnej warstwy powietrza - ze wzrostem wysokości notuje się wyższe temperatury - INWERSJA TEMPERATURY;
INWERSJA uniemożliwia rozwój prądów wstępujących, konwekcja termiczna zamiera;
Ze względu na sposób powstania wyróżnia się inwersję:
-ADWEKCYJNĄ - napływową- masy ciepłe napływają nad chłodne podłoże;
-RADIACYJNĄ - z wypromieniowania- w wyniku silnego wychłodzenia podłoża;
-FRONOWĄ - na powietrze zalegające przy powierzchni Ziemi napływa cieplejsze -masy powietrza z niższych szerokości geograficznych napływają nad wyższe-front ciepły na chłodny.
STAN OBOJĘTNY - G. RZ. = G.A.
bardzo rzadko występuje; Temperatura powietrza w danej warstwie jest taka sama jak powietrza otaczającego - nie wykazuje tendencji wznoszenia i opadania - jest to IZOTERMIA!


(…)

… atmosfery;
- wymianę ciepła między powierzchnią Ziemi a atmosferą. -Ma jedno minimum i maksimum. -Zmienia się w ślad za zmianami temperatury gruntu, często bywa zniekształcony na skutek nałożenia się na niego nieokresowych zmian temperatury. Nieokresowe zmiany temperatury są spowodowane głównie zmianami wielkości zachmurzenia ogólnego nieba w ciągu doby oraz adwekcją mas powietrza o innej temperaturze…
…, nad lądami 70.
TYP ZWROTNIKOWY
cechuje go jedno minimum maksimum- po przesileniu zimowym i letnim;
średnie roczne amplitudy powietrza nad oceanami wynoszą ok. 50C, nad lądami dochodzą do 200C.
TYP STREFY UMIARKOWANEJ
cechuje go jedno maksimum i minimum - po letnim i zimowym przesileniu dnia z nocą;
Średnie roczne amplitudy nad oceanami dochodzą do ~150C, nad lądami do ponad 400C.
TYP STREFY PODBIEGUNOWEJ…
…, ustala się pogoda z dużym zachmurzeniem warstwowym ze stosunkowo niewielkimi opadami /mżawki/;
-Wczesną wiosną i w zimie tworzą się mgły adwekcyjne-ograniczona pionowa wymiana powietrza.
CHŁODNE MASY POWIETRZA pochłaniają ciepło od podłoża.
Sytuacje, kiedy powstają:
-powietrze przemieszcza się z wyższych do niższych szerokości geograficznych;
-Powietrze przemieszcza się znad zlodzonych części akwenu…
…, Cb, Sc/
-Zachmurzenie zmienne, dobra widzialność, redukcja zanieczyszczeń powietrza i ich transportu;
-Wilgotność powietrza poniżej 70 - 75 %.
Rodzaje frontów atmosferycznych
Frontem atmosferycznym - nazywa się powierzchnię nieciągłości oddzielającą dwie warstwy atmosferyczne o odmiennych cechach fizycznych.
Strefa przejściowa pomiędzy dwiema różnymi masami to powierzchnia frontowa,która w miejscu…
… - 700 mm (w delcie Wisły 500 - 600mm)
KLIMAT POJEZIERZY
Obejmuje Pojezierze Pomorskie i Mazurskie - tereny wzniesione i pofałdowane;
Cechy: Dość chłodne, śnieżne i długie zimy; Późne przymrozki wiosenne; Wysoka wilgotność powietrza; Opady roczne 600 - 700 mm.
KLIMAT KRAINY WIELKICH DOLIN
Cechy: Część zachodnia cieplejsza, ale suchsza, z wczesną wiosną i dłuższym okresem wegetacji; Część wschodnia chłodniejsza z dłuższa, bardziej mroźną zimą oraz krótszym okresem wegetacji; W części środkowej najniższe opady w kraju - 450 - 500 mm.
KLIMAT WYŻYN ŚRODKOWYCH
Cechy: Dominują cechy klimatu kontynentalnego; Wysokie średnie temperatury roczne; Duża ilość ulew i największa w kraju częstość opadów i szkód gradowych; roczna ilość opadów 600 - 700 mm.
KLIMAT PODGÓRSKICH NIZIN I KOTLIN
Cechy: Łagodny szczególnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz