Wykład z meteorologii - Fronty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z meteorologii - Fronty - strona 1 Wykład z meteorologii - Fronty - strona 2

Fragment notatki:

FRONTY ATMOSFERYCZNE, FRONTOGENEZA - W strukturze atmosfery i w cyrkulacji  atmosferycznej ważną rolę odgrywają powierzchnie nieciągłości, występujące w polu niektórych  elementów meteorologicznych, tj. temperatura, gęstość powietrza, wilgotność, wiatr. Nieciągłość  polega na skokowych zmianach wartości lub gradientu elementów meteorologicznych w przestrzeni.  Usytuowanie tych zmian w atmosferze wyznaczają właśnie powierzchnie nieciągłości. Są one  warstwami powietrza o niewielkiej miąższości, wewnątrz których zachodzą znaczne zmiany  fizycznych cech atmosfery. Zmiany wewnątrz tych warstw są co najmniej o rząd wielkości większe od  zmian występujących poza nimi. Powierzchnię nieciągłości oznaczają „załamania” w układzie  izopowierzchni termicznych, barycznych i higrycznych. Powierzchnie nieciągłości są na ogół ułożone  poziomo lub też są nachylone względem powierzchni ziemi pod ostrym, niewielkim kątem.  Szczególnym przypadkiem powierzchni nieciągłości w atmosferze jest tropopauza. Powszechnie  występującym rodzajem powierzchni nieciągłości, zwłaszcza w średnich szerokościach  geograficznych, są fronty atmosferyczne (powierzchnie frontalne). Powierzchnie frontalne rozdzielają  różniące się od siebie masy powietrzne. Zasadniczą cechą wyróżniającą te masy jest temperatura, a  także stratyfikacja termiczna i zawartość wilgoci w powietrzu. Wynika z tego, że masom powietrznym  odpowiadają rozmaite typy pogody. Na peryferiach mas powietrznych występują fronty  atmosferyczne. Przecięcie powierzchni frontalnej z   powierzchnią ziemi wyznacza linię frontu. W zależności od kierunku jej przemieszczania się (rodzaju  adwekcji) fronty można podzielić na chłodne (adwekcja masy chłodnej), ciepło (adwekcja masy  ciepłej) i stacjonarne (niezmienne położenie). Ponadto występują jeszcze fronty okluzji  (zokludowane), powstające wskutek połączenia frontu chłodnego z ciepłym. Proces powstawania  frontów nazywa się frontogenezą. Jest to przede wszystkim przekształcenie pola temperatury,  wywołujące wzrost kontrastów termicznych w atmosferze, czyli zagęszczanie izoterm. Zasadniczym  czynnikiem frontogenezy jest specyficzna cyrkulacja atmosferyczna. Kontrasty termiczne mogą  powstawać, gdy kierunku ruchu powietrza różnią się od kierunku izoterm i gdzie występuje zbieżność  prądów powietrza, tzn. gdzie zbliżają się do siebie porcje powietrza o zróżnicowanej temperaturze.  Układem barycznym, sprzyjającym się frontu jest siodło, w którym izotermy są mniej więcej  równoległe do linii zbieżności, zwanej osią rozciągania. Cyrkulacja w układzie siodłowym jest 

(…)

… mogą jeszcze występować chmury Cumulus i
Altocumulus. W chwili przejścia frontu ciśnienie osiąga najmniejszą wartość, po czym zaczyna
wzrastać, a wiatr zmienia kierunek i traci porywistość. Widzialność spada przed nadejściem frontu,
wraz z pojawieniem się zachmurzenia, a po przejściu frontu szybko się poprawia. Strefa zachmurzenia
i opadów jest węższa niż na froncie ciepłym, a sam front porusza się szybciej.
FRONT OKLUZJI występuje, gdy front chłodny i wędrujący przed nim front ciepły łączą się.
Uczestniczą w nim trzy masy powietrza – jedna ciepła i dwie masy chłodne, które wypychają ciepłą
ku górze, odcinając ją od powierzchni ziemi.

…, w którym izotermy są mniej więcej
równoległe do linii zbieżności, zwanej osią rozciągania. Cyrkulacja w układzie siodłowym jest
najefektywniejszym procesem frontogenetycznym.
FRONT CIEPŁY oznacza, że masa ciepłego powietrza wypiera chłodną, nasuwając się ponad nią
wzdłuż pochylonej powierzchni frontalnej. Wielkoskalowe wznoszenie w połączeniu z adiabatycznym
(najpierw
suchoadiabatycznym, a po przekroczeniu poziomu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz