Front atmosferyczny - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Front atmosferyczny - wykład - strona 1 Front atmosferyczny - wykład - strona 2 Front atmosferyczny - wykład - strona 3

Fragment notatki:

FRONTY ATMOSFERYCZNE   Front atmosferyczny , cienka (kilkaset metrów) warstwa przejściowa powietrza  troposferycznego rozdzielająca dwie masy powietrza różniące się parametrami  fizycznymi, głównie temperaturą. Front atmosferyczny jest nachylony do poziomu  pod małym (kilkustopniowym) kątem. Wzdłuż front atmosferycznego na skutek  istnienia silnych gradientów temperatury wieją silne wiatry termiczne. Rozróżnia się fronty ciepłe i zimne, w zależności od względnych temperatur  nadciągającego i zalegającego powietrza. Front ciepły charakteryzuje się opadem  deszczu z chmur typu Nimbostratus (najczęściej). Front chłodny nie jest  stowarzyszony z opadem atmosferycznym. Obserwuje się niekiedy front  zokludowany. Układ trzech mas powietrza rozdzielonych podwójną linią frontu.  Front atmosferyczny nie występuje wyłącznie w warstwach przyziemnych  troposfery, czasem linia frontu nie dociera do powierzchni gruntu. Istotne znaczenie dla obserwowanego klimatu Ziemi mają planetarne, stacjonarne  fronty atmosferyczne: – atlantycki front polarny, – atlantycki front arktyczny, – front śródziemnomorski, – pacyficzny, – front arktyczny – pacyficzny front polarny. Są to fronty atmosferyczne o długościach rzędu tysięcy kilometrów, rozdzielające  masy powietrza zalegające na obszarach o skali kontynentów. Fronty takie są  niestabilne, podlegają silnym zaburzeniom o charakterze falowym, prowadzi to m.in.  do powstawania cyklonów. Klasyfikacja frontów Niże frontowe (depresje), należą do nich niże frontu polarnego rozwijające się wzdłuż  frontu rozdzielającego masy powietrza zwrotnikowego i polarnego. Dla prostoty  przyjmijmy, że front polarny jest powierzchnią płaską. Nie jest ona pionowa, lecz  nachylona w kierunku bieguna od miejsca swego zetknięcia się z powierzchnią Ziemi. W  niektórych obszarach wzdłuż frontu polarnego chłodne, gęste powietrze posuwa się w  kierunku równika, powodując wypychanie ciepłego powietrza w górę ponad nachyloną  powierzchnię frontu. Tę część frontu polarnego nazywa się frontem chłodnym. Chłodne  powietrze polarne zastępuje ciepłe powietrze zwrotnikowe. W innych rejonach leżących  wzdłuż frontu ciepłe powietrze o mniejszej gęstości porusza się w stronę bieguna  nasuwając się na jego nachyloną powierzchnię. Tę część frontu nazywa się frontem  ciepłym. Ciepłe powietrze zwrotnik owe zastępuje chłodne powietrze polarne. Front  chłodny jest z reguły bardziej nachylony niż front ciepły. Przeważnie nachylenie frontu  chłodnego jest takie, że front osiąga wysokość około 1km na odległości poziomej ok.  65km. W przypadku frontu ciepłego nachylenie wynosi około 1:250. Należy z ostrożnością 

(…)

… może być ograniczony i opad może nie wys tąpić.
Wyidealizowany front ciepły
Jeśli ciepłe powietrze jest wilgotne, to pierwszą oznaką zbliżania się frontu ciepłego jest
obecność chmur Cirrus lub Cirrostratus w postaci ciągle gęstniejącej warstwy. Jeśli
nasuwające się powietrze ma równowagę chwiejną i panuje w nim turbulencja, to może być
widoczny Cirrocumulus (niebo usiane “zmarszczkami”). W miarę zbliżania się frontu…
… < /FONTNimbostratus. Również w
powietrzu chłodnym często pojawiają się chmury niskiego piętra. Do rozwoju chmur
niskiego piętra prowadzi parowanie kropel deszczu i wody opadowej na powierzchni
gruntu połączona z turbulencją.
Aktualne warunki pogody związane z frontem ciepłym zależą głównie od charakterystyk
powietrza ciepłego przed wyniesieniem go do góry. Ponadto, wskutek wolnego tempa
wznoszenia się powietrza…

zastępuje ciepłe powietrze wilgotne. Charakterystycznymi cechami frontu mogą być
chmury Cumulonimbus, turbulencyjne porywy wiatru, silny deszcz i niekiedy burze.
Przy oddziaływaniu frontu chłodnego z powietrzem wilgotnym o równowadze
chwiejnej, może w y stąpić linia szkwałów połączona z nagłymi ulewami i silnymi
podmuchami wiatru. Stromy front chłodny wytwarza na bardzo małej odległości takie
samo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz