Sposoby uzyskiwania, magazynowania I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


SPOSOBY UZYSKIWANIA, MAGAZYNOWANIA I WYMIANY ENERGII W UKŁADACH BIOLOGICZNYCH. „ życie jest procesem spalania, który dostarcza organizmom żywym energii niezbędnej do ich istnienia, a każdy żywy organizm ma określone potrzeby energiczne” 1. Metabolizm: katabolizm- enzymatyczne procesy rozkładu dużych cząstek pokarmowych, którym towarzyszy uwalnianie energii i magazynowanie w ATP, anabolizm- procesy enzymatycznej syntezy z prostych cząsteczek prekursorowych, polisacharydów, kw. nukleinowych, białek, lipidów. Niezbędne jest dostarczenie ATP.
Podstawowa strategia metabolizmu polega na tworzeniu: - ATP, - NADPH, - prekursorów makrocząsteczek.
2. Zasady funkcjonowania szlaków metabolizmu:
szlaki kataboliczne i anaboliczne nie są identyczne
szybkość ich regulowana jest niezależnie od siebie
szlaki różnie się lokalizują w komórce
ich szybkość jest regulowana na drodze genetycznej i allosterycznej
3. Wykorzystywanie ATP i NADPH: ATP: - w skurczu mięśni i innych ruchach komórkowych
aktywnym transporcie
reakcjach biosyntezy
NADPH: dostarcza siły redukcyjnej podczas biosyntezy składników komórek z prekursorów o wyższym stopniu utlenienia
Cykl ATP - ADP jest podstawowym sposobem wymiany energii w układach biologicznych: Ruch
Aktywny transport
Biosynteza
Wzmocnienie sygnałów
Fotosynteza lub utlenienie paliwa molekularnego.
4. Szlak glikolizy: glikoliza- ciąg reakcji zachodzących cytoplazmie wszystkich prokariotów i eukariotów.
w glikolizie jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu , które następnie są przekształcane w acetylo-CoA gotowy do wejścia w cykl Krebsa. 5. Etapy glikolizy:
przemiana glukozy w dwie cząsteczki fosforanów trioz
odwodorowanie 3-fosforanu gliceraldehydu do 3-fosforanu glicerynianu
przemiana 3-fosforanu glicerynianu do pirogronianu
dalsze przemiany pirogronianu
W momencie uzyskania pirogronianu przemiana ta może zachodzić w warunkach tlenowych i wtedy pirogronian ulega oksydacyjnej dekarboksylacji do acetylo CoA, który w tej postaci zostaje dołączony do cyklu kwasów trikarboksylowych, gdzie po połączeniu z kwasem cytrynowym ulega dalszym przemianom z wydzieleniem protonów i elektronów.

(…)

… do cyklu kwasów trikarboksylowych, gdzie po połączeniu z kwasem cytrynowym ulega dalszym przemianom z wydzieleniem protonów i elektronów. Te ostatnie przenoszone są na łańcuch oddechowy przez kolejne jego przenośniki, których ostatni stanowi tlen i następuje całkowite spalenie sacharydów do CO2 i H2O. I etap:
Gromadzenie cukrów prostych i ich przekształcanie w aldehyd 3-fosfoglicerynowy i dalej do pirogronianu.
II etap:
1. Przemiany tlenowe: cykl Krebsa łańcuch oddechowy
2. Przemiany beztlenowe:
glikoliza mięśniowa
fosfoenolopirogronian pirogronian mleczan
fermentacja alkoholowa
fosfoenolopirogronian pirogronian aldehyd octowy etanol
6. Reakcja sumaryczna glikolizy:
glukoza + 2Pi + 2ADP + 2NAD+ 2PA + 2ATP + 2NAD + 2H+ + 2H2O
7. Tworzenie acetylo-CoA jest kluczową reakcją mitochondrialną:
8. Kluczowa rola acetylo- CoA:
Proces dekarboksylacji oksydacyjnej (obejmuje utlenienie pirogronianu oraz odłączenie CO2).
pirogronian + NAD+ + CoA > acetylo-CoA + CO2 + NADH
9. Łańcuch oddechowy:
Łańcuch oddechowy- jest to układ przenośników elektronów, na którym zachodzi transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna. jego funkcja: utlenienie NADH i FADH2 oraz zatrzymanie uwalnianej energii w cząsteczkach ATP…
… zmagazynowaniu do 400 kcal.
rozkładając zapasy glikogenu oraz wykorzystując szlak glukoneogenezy, wątroba może uwalniać glukozę do krwi
wątroba odgrywa rolę w regulacji metabolizmu tłuszczów. Jeżeli w organizmie jest nadmiar substratów energetycznych to kwasy tłuszczowe albo pochodzące z pokarmu, albo syntetyzowane w wątrobie ulegają estryfikacji i przechodzą do krwi w formie lipoprotein o bardzo małej gęstości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz