Współczynnik oddechowy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczynnik oddechowy - wykład - strona 1 Współczynnik oddechowy - wykład - strona 2 Współczynnik oddechowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Współczynnik oddechowy
(zwany również ilorazem oddechowym)
Współczynnik oddechowy - stosunek liczby moli produkowanego CO2 do zużywanego O2 w procesie oddychania lub stosunek objętości wydalonego w procesie oddychania dwutlenku węgla do objętości pobranego tlenu.
RQ = CO2 / O2
Wielkość współczynnika oddechowego zależy od rodzaju substratu oddechowego oraz od charakteru procesu oddechowego:
Jeśli całkowitemu utlenieniu ulega glukoza lub inny cukier to RQ=1(6CO2 /6 O2, zgodnie z podanym równaniem).
C6H12O6 + 6O2→6CO2 + 6H2O
Gdy substratem oddechowym jest związek bardziej utleniony, kwas organiczny, wówczas RQ 1.
Podczas utleniania bardziej zredukowanych związków, takich jak kwasy tłuszczowe (w porównaniu z cukrami uboższe w tlen, a bogatsze w wodór -wymagają dodatkowego utlenienia) lub białka RQ

(…)

… przez transketolazę do aldehydu 3-fosfoglicerynowego i ksylulozo-5-fosforanu.
Dwa spośród metabolitów opisanych przekształceń są jednocześnie związkami biorącymi udział w glikolizie i mogą być w nią włączane. Są to aldehyd 3-fosfoglicerynowy oraz fruktozo-6-fosforan.
Dekarboksylacja pirogronianu
Powstały w glikolizie pirogronian w komórkach eukariotycznych jest transportowany do matriks mitochondrialnej…
… → 6CO2 + 6H2O
Energia uwolniona w procesie utleniania związków organicznych pojawia się częściowo w postaci związku wysokoenergetycznego - ATP, który może być wykorzystany do przeprowadzania reakcji chemicznych zachodzących w komórce lub do poruszania organizmu np. w tkance mięśniowej. Proces produkcji ATP nie przebiega ze 100% sprawnością i część energii uwalniana jest w postaci ciepła.
Poza węglowodanami organizmy w procesie oddychania mogą utleniać tłuszcze oraz białka, a po bardziej złożonych modyfikacjach także pozostałe związki organiczne.
W przypadku najczęściej występującego substratu - glukozy, oddychanie można podzielić na trzy główne etapy:
1) Glikoliza- przebiega w cytoplazmie ( polega na częściowym utlenieniu glukozy do pirogroninu)
2) Cykl kwasów tri karboksylowych - odbywa się w mitochondrialnej matriks (tylko jeden enzym dehydrogenaza bursztynianowa jest związana z wewnętrzną błoną mitochondrialną).polega na całkowitym utlenieniu pirogronianu do dwutlenku węgla.
3) Łańcuch oddechowy - mitochondrium (wewnętrzna błona mitochondrialna) polega na utlenieniu nukleotydów (NADH, FADH2) pochodzących z glikolizy i cyklu Krebsa.
Glikoliza nazywana także szlakiem Embedena-Meyerhofa-Parnasa, jest główną drogą katabolizmu heksoz pochodzących z rozkładu materiałów zapasowych. Proces ten zachodzi zarówno w warunkach beztlenowych jak i tlenowych, ale tlen nie bierze w nim udziału. W pierwszym etapie glikolizy glukoza lub inna heksoza ulega fosforylacji. Reakcję tę przeprowadza enzym - heksokinaza , zużywając cząsteczkę ATP(w postaci kompleksu z jonem dwuwartościowym, zazwyczaj magnezem)- reakcja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz