Fizjologia roślin

note /search

Mechanizm wpływu fitochromu na przepuszczalność błon komórkowych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1491

Mechanizm wpływu fitochromu na przepuszczalność błon komórkowych. Fitochrom to barwnik o właściwościach absorpcji światła czerwonego. W roślinach występuje on w dwóch formach molekularnych różniących się między sobą pod względem ich własności spektralnych. Pr pochłania światło z pasma o długości 66...

Budowa anatomiczna liści roślin wyższych jako wyraz pełnionych funkcji...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2352

Budowa anatomiczna liści roślin wyższych jako wyraz pełnionych funkcji Liście asymilacyjne są zwykle spłaszczone grzbieto-brzusznie. Do wyjątków należą liście spłaszczone bocznie (np. u kosaćca Iris) lub cylindryczne (np. u wielu gatunków z rodzaju czosnek Allium). Dolna strona liścia zwana jest od...

Budowa chloroplastu - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1449

Budowa chloroplastu: chloroplast otoczony jest podwójną błoną biologiczną błona wewnętrzna wpukla się tworząc lamelle pęcherzyki utworzone z rozszerzeń lamelli to tylakoidy, tylakoidy zebrane są w grana (l. pojedyncza - granum) w błony gran...

Chloroplasty - ciałko zieleni - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1393

Chloroplasty Chloroplast (ciałko zieleni) - otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową organellum komórkowe występujące u roślin i glonów eukariotycznych. Są rodzajem plastydów. Zawierają zielone barwniki chlorofile pochłaniające energię światła sł...

Budowa anatomiczna liści roślin wyższych jako wyraz pełnionych funkcji...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2709

Budowa anatomiczna liści roślin wyższych jako wyraz pełnionych funkcji Liść jest organem specjalnie przystosowanym do fotosyntezy. Blaszka liściowa jest spłaszczona, dzięki czemu ma dużą powierzchnię w stosunku do objętości. Umożliwia to nie tylko doskonałe wykorzystanie energii świetlnej padające...

Bakterie żelaziste - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2016

Bakterie żelaziste Bakterie żelaziste przekształcają związki żelazawe w żelazowe, czerpiąc z utleniania jonu Fe2+ do Fe3+ energię niezbędną do przeprowadzania swoich procesów życiowych. Reakcja przebiega wg następującego schematu: 4FeCO3 + H2O + 6H2O4Fe(OH)3 +4CO2 Jon Fe2+ jest trwały w obecności...

Cykl Calvina - charakterystyka poszczególnych faz

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 1645

Cykl Calvina - charakterystyka poszczególnych faz Jest to tzw. ciemna faza fotosyntezy, zachodzi bez udziału światła, jednak ma miejsce w dzień, ponieważ jest uzależniona od produktów fazy jasnej (ATP i NADPH). Ma ona miejsce w stromie chloroplastu, gdzie znajdują się enzymy uczestniczące w tym pro...

Metaloporfiryny roślinne - budowa, znaczenie w metaboliźmie.

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2065

Metaloporfiryny roślinne - budowa, znaczenie w metaboliźmie. Metaloporfiryny to pochodne porfiryn, zawierają atom metalu (żelazo, miedź, magnez), centralnie wbudowany w układ porfirynowy za pośrednictwem atomów azotu. Przykładami metaloporfiryn są hem, heminy, chlorofil. Chlorofile są związkami ch...

Wydajność fotosyntezy a czynniki zewnętrzne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1715

Wydajność fotosyntezy a czynniki zewnętrzne : 1.Swiatło Jest niezbędne w pierwszej fazie fotosyntezy natężenie światła zmienia się w ciągu roku, dnia, jest zależne od zanieczyszczenia powietrza, w lesie się zmienia wraz ze wzrostem natężenia światła wzrasta intensywność przeprowadzania fotosyntezy...

Substancje zapasowe roślin - krótka charakterystyka.

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 3353
Wyświetleń: 6041

Substancje zapasowe roślin - krótka charakterystyka. UDP-glukoza + fruktozo-6-fosforan -(enzym syntetaza fosforanu glukozy)- sacharozo-6-fosforan -( - Pi) sacharoza -Komórki odznaczają się zdolnością gromadzenia materiałów zapasowych...