Budowa chloroplastu - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa chloroplastu - wykład - strona 1 Budowa chloroplastu - wykład - strona 2 Budowa chloroplastu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Budowa chloroplastu:
chloroplast otoczony jest podwójną błoną biologiczną
błona wewnętrzna wpukla się tworząc lamelle
pęcherzyki utworzone z rozszerzeń lamelli to tylakoidy, tylakoidy zebrane są w grana (l. pojedyncza - granum)
w błony gran wbudowany jest chlorofil
chloroplast wypełnia stroma - substancja składem i konsystencją przypominająca cytoplazmę
w stromie zanurzone są: naga, kolista cząsteczka DNA i rybosomy o cechach przypominających DNA i rybosomy Procaryota
Funkcje chloroplastów:
W chloroplastach zachodzi fotosynteza. Fotosynteza jest formą autotroficznego odżywiania się organizmów. W dużym uproszczeniu polega na syntezie związków organicznych ze związków nieorganicznych przy udziale energii świetlnej. 6CO2 + 6H2O + energia świetlna -- C6H12O6 + 6O2 Fotosynteza przebiega w dwóch fazach:
faza jasna, = zależna od światła
przebiega w błonach gran, tam znajduje się chlorofil niezbędny do przeprowadzenia tej fazy
polega na transformacji energii - energia świetlna, zaabsorbowana przez chlorofile, zamieniona zostaje w energię wiązań chemicznych (ATP)
jej produktami są ATP i NADPH2 - tzw. siła asymilacyjna - potrzebne do fazy niezależnej od światła oraz tlen, który wydzielany jest do atmosfery, gdyż jest produktem ubocznym fotosyntezy
faza ciemna, = niezależna od światła, = cykl Calvina
przebiega w stromie chloroplastu
polega na transformacji materii - związki nieorganiczne (H2O i CO2) pobrane z otoczenia zostają zamienione w cukry proste (glukoza), czyli proste związki organiczne, przy udziale energii zmagazynowanej w fazie jasnej w postaci ATP
Budowa mitochondriów
Mitochondria to organella o kształcie zwykle owalnym, mogą też być kuliste lub nieregularne. Ich wnętrze wypełnia macierz mitochondrialna (matriks). Otoczka mitochondriów jest dwuwarstwowa. Zewnętrzna błona jest gładka i łatwo przepuszcza wiele substancji na zasadzie transportu biernego. Błona wewnętrzna stanowi barierę, przepuszczającą jedynie wybrane związki. Pomiędzy błoną zewnętrzną a wewnętrzną znajduje się przestrzeń międzybłonowa. Błona wewnętrzna tworzy uwypuklenia, tworzące w matriks mitochondrialnej tzw. grzebienie. Na tych grzebieniach znajdują się buławkowate wypukłości.
Funkcja mitochondriów
Mitochondria to organella silnie wyspecjalizowane. Stanowią miejsca produkcji energii dla komórki i są przystosowaniem do przemian oddechowych z udziałem tlenu. Energia wytwarzana w mitochondriach magazynowana jest w postaci wysokoenergetycznych wiązań w związku zwanym ATP. Podstawą procesów zachodzących w mitochondrium

(…)

…. Dlatego też kwas pirogronowy podlega bezpośredniej lub pośredniej redukcji, której towarzyszy utlenianie NADH2 do NAF. Końcowym produktem oddychania beztlenowego mogą więc być rożne zw. organiczne np. alkohol etylowy, kw. mlekowy, masłowy.
Fermentacja alkoholowa
Przebiega w kom. Drożdży w mięsistych dużych owocach, nasionach pokrytych twarda łupiną, w korzeniach, jeżeli jest duzo wody w glebie. Powstający w glikolizie kwas. Pirogronowy ulega dekarboksylacji do aldehydu octowego a ten redukcji do etanolu.
Fermentacja mlekowa
Zachodzi w komp. Bakterii mlekowych, w mięśniach szkieletowych w warunkach deficytu tlenu. Kw. pirogronowy wytworzony w procesie glikolizy ulega bezpośredniej redukcji do kw. mlekowego. Fermentacja przeprowadzona przez bakterie odgrywa istotna role w życiu człowieka ponieważ np. powoduje…
… wydzielona energia jest akumulowana w ATP podczas fosforylacji substratowej. Kwas pirogronowy ulega przemianom w różne związki, przy czym zawsze gra rolę akceptora wodoru. Końcowy etap-wiązanie wodoru-nie uwalnia energii. Nazwa fermentacji pochodzi od końcowego jej produktu. Drożdże przeprowadzają przemianę kwasu pirogronowego do alkoholu (fermentacja alkoholowa) z wydzielaniem CO2: C6H12O6 +2ADP+2Pi…
… zalożeń  ze względu na tworzenie produktów ubocznych np. glukoza-kw.mlekowy
Heterofermentacja- powstaja rózne produkty końcowe których wzajemny stosunek zależy od warunków w jakich odbywa się fermentacja. np. fermentacja mlekowa, acetonowo butanolowa; glukoza-kw. mlekowy+was octowy; glukoza-kw.mlekowy +etanol+CO    
Bilans oddychania beztlenowego
Oddychanie beztlenowe zachodzi u niektórych organizmów np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz