Budowa anatomiczna liści roślin wyższych jako wyraz pełnionych funkcji - Fotosynteza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa anatomiczna liści roślin wyższych jako wyraz pełnionych funkcji - Fotosynteza - strona 1 Budowa anatomiczna liści roślin wyższych jako wyraz pełnionych funkcji - Fotosynteza - strona 2 Budowa anatomiczna liści roślin wyższych jako wyraz pełnionych funkcji - Fotosynteza - strona 3

Fragment notatki:

Budowa anatomiczna liści roślin wyższych jako wyraz pełnionych funkcji
Liść jest organem specjalnie przystosowanym do fotosyntezy.
Blaszka liściowa jest spłaszczona, dzięki czemu ma dużą powierzchnię w stosunku do objętości. Umożliwia to nie tylko doskonałe wykorzystanie energii świetlnej padającej na liść, lecz także zwiększa powierzchnię absorpcyjną dla CO2
Skórka liścia jest zwykle przezroczysta a wiec nie hamuje dostępu światła do mezofilu złożonego z jednej lub kilku warstw miękiszu palisadowego (u światłolubnych ta warstwa jest grubsza) oraz z luźno rozłożonych komórek miękiszu gąbczastego. Elementy przewodzące liścia rozmieszczone w nerwach liścia doprowadzają do komórek wodę i sole mineralne odprowadzają zaś produkty wytwarzane w procesie fotosyntezy. Wiązki przewodzące w liściu są bardzo duże.
Liść jako miejsce transpiracji
Woda paruje z całej powierzchni rośliny przeważa jednak parowanie z powierzchni liści, ponieważ ich powierzchnia jest nieporównywalnie większa w porównaniu z innymi częściami rośliny. Ale liść nie jest organem służącym specjalnie do transpiracji, ponieważ jego główna funkcja związana jest z fotosyntezą. Liść od zewnątrz osłonięty jest przez skórkę, która pokryta jest kutikulą mało przepuszczalna dla gazów i wody. W skórce zwłaszcza w dolnej znajdują się aparaty szparkowe, przez które odbywa się wymiana gazów pomiędzy wnętrzem liścia a atmosferą, oraz zachodzi transpiracja.
Wśród wewnętrznych tkanek liścia zwanych mezofilem lub miękiszem zieleniowy wyróżnić można: miękisz palisadowy (od górnej strony liścia) i miękisz gąbczasty od dolnej strony liścia. W miękiszu zieleniowym znajdują się duże przestwory międzykomórkowe, zajmujące nawet 30% objętości liścia. Są one większe w miękiszu gąbczastym, ale występują również w miękiszu palisadowym. Nie wszystkie komórki stykają się ze sobą bokami. Podobne przestwory znajdują się również w łodygach i korzeniu tworząc ciągły system przewietrzający, który magazynuje substancje gazowe. Umożliwia wymianę gazów komórką
a atmosferą. W liściu można wyróżnić dwie powierzchnie parowania: zewnętrzną (górna i dolna skórka pokryta warstwą kutikuli) oraz wewnętrzną (komórki miękiszu gąbczastego i palisadowego) które graniczą z przestworami międzykomórkowymi. W komórkach mezofilu znajdują się duże ilości chloroplastów a w nich barwnik chlorofil, który jest niezbędny w procesie fotosyntezy. Skórka liścia zawiera aparaty szparkowe, które regulują m.in. turgor komórki.
Liść jako organ fotosyntezy
- przystosowanie anatomiczne i molekularne.
Chloroplasty zawierają zielony barwnik chlorofil, który nadaje liściom zielone zabarwienie i spełnia podstawową funkcję w fotosyntezie pochłaniając energię promieniowania słonecznego. Chloroplasty mają zwykle kształt deskowaty i skomplikowaną strukturę wewnętrzną. W komórce występują w liczbie od 20 do 100. Mają średnicę ok. 5μm i grubość 1μm.

(…)

… się do nich bakterie, które czerpią energię z utleniania prostych, jedno-węglowych związków organicznych, takich jak metan, metanol, mrówczan
*Bakterie siarkowe
Bakterie siarkowe występują w zbiornikach wody słodkiej i morskiej obfitujących w niektóre związki siarki. Do substratów wykorzystywanych przez bakterie siarkowe należą: siarkowodór, tiosiarczan, siarka pierwiastkowa. Najwięcej energii uzyskują bakterie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz