Budowa błon biologicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa błon biologicznych - strona 1 Budowa błon biologicznych - strona 2

Fragment notatki:

Budowa błon biologicznych
- rola błon w funkcjonowaniu komórki roślinnej.
Podstawowymi składnikami wszystkich błon biologicznych są lipidy, steroidy i białka. Błony zbudowane są z dwóch warstw lipidów. Do lipidów błonowych należą: fosfolipidy (fosfolipidy cholinowe i aminowe),glikolipidy , lipidy obojętne. Zrąb błony tworzą amfofilowe fosfolipidy, których cząsteczki zbudowane są z hydrofilowych grup funkcyjnych i hydrofobowych łańcuchów węglowodorowych. W podwójnej warstwie błonowej polarne grupy skierowane są do środowiska wodnego, a ich hydrofobowe części skierowane do środka błony. W zewnętrznej warstwie roślinnej błony komórkowej występują silnie kwaśne fosfolipidy(kwas fosfaty dylowy, fosfatydyloglicerol oraz niektóre glikolipidy). W błonie komórkowej występują kwasy tłuszczowe, najliczniej kwas palmitynowy, linolowy i linolenowy. Stałym jej składnikiem są wolne sterole (sito sterol, kampesterol i stigmasterol). Błony biologiczne to struktury dynamiczne, cząsteczki fosfolipidów mogą się obracać wokół własnej osi lub przemieszczać w płaszczyźnie błony. Błony biologiczne mogą mieć różną płynność zależną od występujących w niej wolnych steroli, temperatury, rodzaju kwasów tłuszczowych. Wchodzące w skład błon komórkowych białka błonowe dzielimy na powierzchniowe i integralne. Białka powierzchniowe luźno związane są z warstwą lipidową . Zazwyczaj wiązane są siłami elektrostatycznymi z polarnymi grupami fosfolipidów lub białek integralnych. Białka integralne mogą wystawać na jedną ze stron błony lub przenikać przez dwuwarstwę lipidową i przenikać ponad obie powierzchnie, przez co dają się usunąć z błony jedynie po jej zniszczeniu. Zbudowane są z 15-28 aminokwasów hydrofobowych, N-końcowy fragment polipeptydu występuje po zewnętrznej stronie błony, a fragment C-końcowy po stronie wewnętrznej, mogą również być zbudowane z kilku polipeptydów.
Błony biologiczne oddzielają komórkę od środowiska zewnętrznego i chroni ją. Zapewnia również komplementarność komórkom, dzięki temu w komórce mogą zachodzić procesy wzajemnie się wykluczające. Dzięki temu mogą zachodzić procesy syntezy i rozkładu jednocześnie. Błony otaczają także wiele organelli wewnątrzkomórkowych. Pozwalają na selektywny, wybiórczy, dwukierunkowy transport jonów i cząsteczek do otoczenia, a także odbieranie bodźce ze środowiska i przekazy wanie je innym komórkom.
Liść jako miejsce transpiracji - funkcjonowanie aparatów szparkowych
Transpiracja jest to czynne parowanie wody z nadziemnych części rośliny. Głównym narządem transpiracji liść. Liście transpirują przez aparaty szparkowe i przez skórkę. Mają do tego szereg przystosowań:
Powierzchnia liścia jest znacznie większa od pozostałych części rośliny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz