Glikoliza i glukoneogeneza- zagadneinia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3325
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Glikoliza i glukoneogeneza- zagadneinia - strona 1

Fragment notatki:

Lista 3 Glikoliza i glukoneogeneza
Wzory chemiczne: glukoza,fruktozo-1,6-bisfosforan, aldehyd 3-fosfoglicerynowy, 1,3-bisfosfoglicerynian, pirogronian, Jakie są źródła glukozy w organizmie?
Dlaczego glukoza jest preferowanym paliwem komórkowym w odróżnieniu od innych monosacharydów?
Jakie są 3 fazy glikolizy? Na czym polegają?
Jaki jest cel fosforylowania glukozy na pierwszym etapie? Jakie są właściwości enzymu katalizującego fosforylację i zasada działania?
Izomeryzacja glukozo-6-fosforanu
Rozszczepienie fruktozo-1,6-bisfosforanu
Jak działa izomeraza triozofosforanowa?
Utlenianie aldehydu 3- fosfoglicerynowego
Jak działa dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego?
Powstanie ATP
Powstanie pirogronianu
Po co przeprowadzana jest fermentacja mlekowa i alkoholowa, skoro są tak niewydajne?
Fermentacja alkoholowa, gdzie zachodzi i z jakich procesach się składa?
Fermentacja mleczanowa, gdzie zachodzi i z jakich procesach się składa?
Podobieństwa miedzy dehydrogenazami
W jaki sposób w glikolizę wprowadzana jest fruktoza i galaktoza?
Jakie są choroby związane z nieprawidłowym przebiegiem szlaku metabolizmu cukrów?
Kontrola szlaku glikolitycznego w mięśniach główne punkty
Kontrola szlaku glikolitycznego w wątrobie główne punkty
Regulacja glikolizy przez fosfofruktokinazę w wątrobie
Regulacja glikolizy przez kinazę pirogronianową w wątrobie
Jakie są białka przenośnikowe glukozy?
Na czym polega glukoneogeneza, czemu służy, jakie są różnice w porównaniu do glikolizy
Powstanie fosfoenolopirogronianu w glukoneogenezie
W jaki sposób jest kontrolowana glukoneogeneza
W jaki sposób organizm wybiera glikoliza czy glukoneogeneza?
Czym są cykle substratowe?
W jaki sposób zużywana jest mleczan i alanina?
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz