biochemia, Testy przykładowe cz3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
biochemia, Testy przykładowe cz3 - strona 1 biochemia, Testy przykładowe cz3 - strona 2 biochemia, Testy przykładowe cz3 - strona 3

Fragment notatki:


Testy z biochemii z poprzednich lat.
1.AMPjest syntetyzowany w wyniku reakcji katalizowanej przez:
a) odwrotna transkrypcję
b) polimerazę RNA
c) polimerazę DNA
2.Dla pewnej reakcji katalizowanej enzymatycznie wartość Km=1,2*10^2 M/l
a) inhibitora niewspółzawodniczego
b) dehydrogenazy bursztynianowej
c) jest flawoproteiną
3.Substratem w procesie syntezy kw. tłuszczowych jest: b) acetylo-CoA
4.Proces łączenia „lepkich końców” może być efektywnie wspomagany przez enzym:
a) polimerazę DNA
b) polimerazę RNA
c) odwrotna transkrypcję d) ligazę
5.W łańcuchu oddechowym w przenoszeniu elektronów bierze udział a) FAD, plastochinon, cytochromy, oksydaza cytochromowa
b) NADPH plastochinon, cytochromy, oksydaza cytochromowa
6. Fosforylację fotosyntetyczną w przeciwieństwie do cyklicznej charakteryzuje:
a) nie wymaga światła
b) fakt, że syntetyzowany jest ATP a nie syntetyzowany jest NADPH 7. Przenoszenie elektronów przez kolejne przekaźniki w fotosyntezie:
b) ma kierunek odwrotny niż w łańcuchu oddechowym H2O →NADP+
8.Aby w cyklu Calvina otrzymać ilość aldehydu 3-fosfoglicerynowego wystarczającego do syntezy maltozy do:
d) 18 CO2
9.Składa się wyłącznie z 4 pierścieni oraz za pośrednictwem wiazań koordynacyjnych z ………., jonem Fe2+
a) hemoglobina
b) hem
c) mioglobina
d) chlorofil
10.Nukleotydy w RNA połączone są wiązaniami fosfodiestrowymi pomiędzy a) 2 i 5 węglem rybozy
b) 3 i 5 węglem deoksyrybozy
c) 2 i 5 węglem deoksyrybozy
11. W procesie syntezy nukleotydów purynowych i pirymidynowych cząsteczka rybozy zbudowana jest pod postacią
a) rybulozy 3-P
b) rybozy-3-P
c) rybulozy-1-P
d) 5-fosforanoza rybozo-1-difosforanu
12. w procesie aktywacji aminokwasów w cytoplazmie w wyniku reakcji…………z ATP powstają aminokwasy AMP oraz
a) CoA
b) reszta di….
c) ADP
d) H2O
13.W cyklu Krebsa reakcja utleniania bursztynianu przez dehydrogenazę bursztynianową prowadzi do wytworzenia:
a) cytrynianu
b) fumaranu
c) szczawioctanu
d) jabłczanu
14.trypsynogen to:
c) nieaktywna forma trypsyny-enzymu soku trzustkowego
15.skrót 20:4( 5c, 8c, 11c, 14c) charakter kwas
a)l inolowy-zła odp.
b) linolenowy
c) arachidonowy


(…)

…-6-P
b) glukozo-6-P
c) sedoheptulozo-7-P
d) ksylozo-5-P
20.Do kompleksu enzymów pektynolitycznych zalicza się min.
a) amylozę i glukoamylazę
b) inwertazę i poligalakturonazę
c) poligalakturonazę i esterazę pektynianową
d) celulozę liazę pektynianową 21. Reakcja: kwas 2-oksyglutarowy + NH3 + NADPH+ + H+ → kwas glutaminowy a) transaminacji
b) transkrypcji
c) aminacji
d) deaminacji
22 Ile z pośród wymienionych procesów ( beta-oksydacja, cykl pentozofosforanowy, glukoneogeneza, cykl Krebsa, fotosynteza, fermentacja alkoholowa) jest związanych syntezą ATP na drodze fosforylacji oksydacyjnej
a) jeden
b) dwa
c) trzy
d) cztery
23. Prawdziwe jest zdanie :
a) rozpuszczalność białek jest najmniejsza w punkcie izoelektrycznym
b) glikogen jest genem kodującym glikoproteiny
c) metmioglobina bierze czynny udział…

38. Jeśli cytozyny 20% to ile adeniny??
a) 20%
b) 40%
c) 60%
d) 30%
39.W fotosyntezie „C4” pierwotnym akceptorem CO2 jest
a) 5-fosforan-rybozo-1-biofosforanu
b) szczawiooctan c) piogronian
d) fosfoenolopirogronian
40 Retrogradacja skrobii związana jest z tworzeniem wiązań wodorowych pomiędzy:
a) amylozą i amylopektyną
b) łańcuchowymi resztami cukrowymi
c) amyloza i beta-dekstryną graniczna
d…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz