biochemia - testy przykładowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
biochemia - testy przykładowe - strona 1 biochemia - testy przykładowe - strona 2 biochemia - testy przykładowe - strona 3

Fragment notatki:


Testy z biochemii z poprzednich lat.
1.AMPjest syntetyzowany w wyniku reakcji katalizowanej przez:
a) odwrotna transkrypcję
b) polimerazę RNA
c) polimerazę DNA
2.Dla pewnej reakcji katalizowanej enzymatycznie wartość Km=1,2*10^2 M/l
a) inhibitora niewspółzawodniczego
b) dehydrogenazy bursztynianowej
c) jest flawoproteiną
3.Substratem w procesie syntezy kw. tłuszczowych jest: b) acetylo-CoA
4.Proces łączenia „lepkich końców” może być efektywnie wspomagany przez enzym:
a) polimerazę DNA
b) polimerazę RNA
c) odwrotna transkrypcję d) ligazę
5.W łańcuchu oddechowym w przenoszeniu elektronów bierze udział a) FAD, plastochinon, cytochromy, oksydaza cytochromowa
b) NADPH plastochinon, cytochromy, oksydaza cytochromowa
6. Fosforylację fotosyntetyczną w przeciwieństwie do cyklicznej charakteryzuje:
a) nie wymaga światła
b) fakt, że syntetyzowany jest ATP a nie syntetyzowany jest NADPH
7. Przenoszenie elektronów przez kolejne przekaźniki w fotosyntezie:
b) ma kierunek odwrotny niż w łańcuchu oddechowym H2O →NADP+
8.Aby w cyklu Calvina otrzymać ilość aldehydu 3-fosfoglicerynowego wystarczającego do syntezy maltozy do:
d) 18 CO2
9.Składa się wyłącznie z 4 pierścieni oraz za pośrednictwem wiazań koordynacyjnych z ………., jonem Fe2+
a) hemoglobina
b) hem
c) mioglobina
d) chlorofil
Hem-czasteczka
10.Nukleotydy w RNA połączone są wiązaniami fosfodiestrowymi pomiędzy a) 2 i 5 węglem rybozy
b) 3 i 5 węglem deoksyrybozy
c) 2 i 5 węglem deoksyrybozy
11. W procesie syntezy nukleotydów purynowych i pirymidynowych cząsteczka rybozy zbudowana jest pod postacią
a) rybulozy 3-P
b) rybozy-3-P
c) rybulozy-1-P
d) 5-fosforanoza rybozo-1-difosforanu
12. w procesie aktywacji aminokwasów w cytoplazmie w wyniku reakcji…………z ATP powstają aminokwasy AMP oraz
a) CoA
b) reszta di….
c) ADP
d) H2O
13.W cyklu Krebsa reakcja utleniania bursztynianu przez dehydrogenazę bursztynianową prowadzi do wytworzenia:
a) cytrynianu
b) fumaranu
c) szczawioctanu
d) jabłczanu
14.trypsynogen to:
c) nieaktywna forma trypsyny-enzymu soku trzustkowego-zymogen
15.skrót 20:4( 5c, 8c, 11c, 14c) charakter kwas


(…)

….W fotosyntezie „C4” pierwotnym akceptorem CO2 jest
a) 5-fosforan-rybozo-1-biofosforanu
b) szczawiooctan c) piogronian
d) fosfoenolopirogronian
„Proces wiązania CO2 przebiega w komórkach mezofilu, gdzie dwutlenek węgla przyłączany jest do fosfoenolopirogronianu. W reakcji tej powstaje związek czterowęglowy - kwas szczawiooctowy”
40 Retrogradacja skrobii związana jest z tworzeniem wiązań wodorowych pomiędzy:
„jest to zjawisko polegające na przemianie formy spiralnej skrobi w liniową i porządkowaniu się wyprostowanych łańcuchów amylozy w zwarte micele, których struktura jest stabilizowana przez wiązania wodorowe.”
a) amylozą i amylopektyną
b) łańcuchowymi resztami cukrowymi
c) amyloza i beta-dekstryną graniczna
d) łańcuchami amylozy
1. b 2. a 3. b 4. d 5. c) NAD+, FAD, ubichinon, cytochrom b, oksydaza cytochromowa. 6…
…:
a) ksylulozo-5-P + erytrozo-4-P→aldehyd 3-Pglicerynowy + ???
a) fruktozo-6-P
b) glukozo-6-P
c) sedoheptulozo-7-P
d) ksylozo-5-P
20.Do kompleksu enzymów pektynolitycznych zalicza się min.
a) amylozę i glukoamylazę
b) inwertazę i poligalakturonazę
c) poligalakturonazę i esterazę pektynianową
d) celulozę liazę pektynianową 21. Reakcja: kwas 2-oksyglutarowy + NH3 + NADPH+ + H+ → kwas glutaminowy a) transaminacji…
…:
a) primaza, kwas solny, liposom, fosfokreatyna, kreatyna, lizyna, cysteina, kw. linolowy, hem, azydek sodu
b) insulina, inulina, malonyloCoA, cytrulina, oksydaza, cytochromoza, fruktoza, t-RNA, tokoferol, tiamina
c) pirogronian, kwas mlekowy, DNA, kazeina, CoA, heksokinaza, rybuloza, mioglobina, chlorofil, leucyna
d) glutaminian, asparagina, ATP, amyloza, laktoza, FAD, reduktoza azotanowa, tryptofan…
… rybosomy na podjednostki
c) wymaga dostarczenia energii przez GTP
d) wymaga obecności metionylo-t-RNA
34.Proces łączenia lepkich końców może być wspomagany przez enzym: ligazy
35. Kwas liponowy uczestniczy: w przemianach elektronów
36. Difosforan tiaminy : to witamian B1
37. Do syntezy kw. tłuszczowych wchodzi: b) 2 NADPH
38. Jeśli cytozyny 20% to ile adeniny??
a) 20%
b) 40%
c) 60%
d) 30%
39…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz