Wykład - apoptoza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - apoptoza - strona 1 Wykład - apoptoza - strona 2 Wykład - apoptoza - strona 3

Fragment notatki:

Apoptoza Funkcje apaptozy
Rozwój embrionalny - np dojrzewanie łapy u myszy , zarodek przechodzi wiele stopni rozwoju , apoptoza nadaje końcowy kształt organizmowi, lub np kijanka przekształca sie w dorosły organizm( odpada ogon) zachodzi ten proces na drodze apoptozy
Nasz organizm kontroluje wielkość komórek, kształt komórek w naszym organiźmie uzyskujemy dzięki kontrolowanej apaptozie.
Wyróżniamy dwa rodzaje śmierci w komórce
Apoptoza- ukierunkowana śmierć komórki. Komórka poddana apoptozie zanika w organiźmie , sama zaczyna siebie trawić. Komórka taka może być wchłaniana przez inne komórki, które leżą obok niej, może być tez fagocytowana.
Nekroza- przypadkowa śmierć komórki z reguły uszkodzenie mechaniczne lub poprzez substancje cytostatyczne. Następuje tutaj zniszczenie integralności błony komórkowej. Komórka nekrotyczna uwalnia całą swoją zawartość do organizmu, jest nie korzystny proces, może prowadzić do stanów patologicznych. Aktywacja apoptozy Aktywacja bierna- brak mitogenu, do komórki nie dopływa żadna informacja
Aktywacja receptora katalitycznego, występuje mitogen, kinaza PKB fosforyluje białko Bad jest stymulatorem apoptozy. Gdy jest mitogen następuje fosforylacja kinazy PKB i jest to sygnała do „przeźycia komórki”
Gdy mitogen zostanie usunięty ze środowiska- brak aktywnej kinazy PKB, która nie fosforyluje białka Bad, białko to ulega interakcj z białkami Bcl 2 . Gdy bialko Bad wiąże sie z Bcl 2, inhibitory przestają funkcjonować i prowadzi to do aktywacji biasłek Bax które stanowią kanały jonowe prowadzą do uwolnienia cytochromu c i indukują szlak apoptozy.
Aktywacja aktywna-stymulatory zewnętrzne i wewnętrzne. Proces apoptozy przebiega przez szereg etapów, jednym z nich jest kondensacja organelli komórkowych (obkórczanie komórki) kontrolowany rozpad komórki, komórka wydziela swoje fragmenty w formie ciałek apoptycznych które są wchłaniane przez inne komórki.
Aktywacja apoptozy - aktywna- zewnętrzna Apoptoza zależna od perforyn i grazymu Indukcja apoptozy poprzez układ immunologiczny np limfocyty cytotoksyczne z gr T. gdy chcą one zniszczyć komórkę to indukują apoptozę wydzielają białka perforyny i garazym.
Perforyny - to białka które tworzą kanały przez które wnika grazym (jest proterazą) Czyli do komórki wprowadzana jest proteaza która indukuje szlak apoptozy Poprzez ligand Fas- który znajduje się na powierzchni ligandu. Na komórkach
znajdują się receptory które maja powinowactwo do liganda Fas. Związanie się limfocytu cytotoksycznego poprzez receptory Fas prowadzi to do indukcji apoptozy Aktywacja aktywna zewnętrzna zachodzi poprzez infekcje wirusową.


(…)

…, następuje uwolnienie cytochromu C i to prowadzi do indukcji apoptozy
Przykład działania wirusa - stres komórkowy
Wirus grypy- zainfekowana komórka Amplifikacja wirusa zmiana metabolizmu komórki
Odpowiedź immunologiczna Produkcja przeciwciał odpowiedź komórkowa
Zniszczenie komórek które syntetyzują wirusa
Tworzenie się potrójnego kompleksu, receptor FAS zawiera domenę śmierci , gdy domeny śmierci ulegną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz