Biologia komórki - strona 2

note /search

Cykl komórkowy u eucaryota - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

Cykl komórkowy u eucaryota Cykl komórkowy - ściśle określona sekwencja etapów, przez które przechodzi komórka od chwili powstania do zakończenia podziału. Cykl mitotyczny - zespół ściśle uporządkowanych i ukierunkowanych procesów molekularnych oraz kolejnych stadiów morfologicznych w komórce rodzic...

Struktura jądra interfazowego - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1316

Struktura jądra interfazowego Wydzielenie jądra to oddzielenie transkrypcji i translacji. U procaryota nie ma intronów - transkrypcja i translacja prawie równoległe. U eucaryota geny w postaci nieciągłej: pre-mRNA musi przejść proces dojrzewania (dotyczy ono wielu rodzajów RNA...) Dojrzewanie: Na...

Cytoszkielet - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2296

Cytoszkielet Kształt Transportowanie i rozmieszczenie organelli i makromolekuł Wewnętrzna organizacja Ruch Skurcz Podział Fagocytoza Zjawisko adhezji komórkowej Mikrotubule (25nm) Polaryzacja mikrotubul związana jest z hydrolizą GTP i przyłączaniem α i β tubuliny. Koniec + ma większe powin...

Kariotyp - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1666

Kariotyp Kariotyp - zespół chromosomów danego osobnika lub gatunku. Do analizy kariotypu wykorzystuje się komórki w stadium metafazy: Komórki merystematyczne Komórki macierzyste ziaren pyłku Komórki gruczołów płciowych Komórki szpiku kostneg...

Cytokineza - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1421

Cytokineza Cytokineza u zwierząt Prometafaza/metafaza - decyzja o ułożeniu wrzeciona kariokinetycznego (bierze w tym udział dyneina i F-aktyna wraz z MT) Punkt krytyczny istnienia wrzeciona - zła lokalizacja - STOP Organizacja pierścienia: Pier...

Mejoza - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1946

Mejoza 1 podział redukcyjny 2 podział wyrównawczy (ostateczna redukcja DNA 2c → 1c) Pomiędzy podziałami mejotycznymi zachodzi interkineza - blokowanie replikacji. Mejoza postzygotyczna - cykl haploidalny; zygota → 4 spory w komórce wegetatyenej. Mejoza prezygotyczna - w komórkach gonad;

Biologia komórki - wykład 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia komórki
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3542

 Literatura podstawowa:   B. Alberts i in. – „Podstawy biologii komórki”  Wyd. Nauk. PWN, W-wa Wyd.I 1999, Wyd.  II t. I i II 2007   J. Kawiak, J. Mirecka i in. – „Podstawy  cytofizjologii”, Wyd. Nauk. PWN, W-wa,  1992   W. Kilarski – „Strukturalne podstawy  biologii komórki” – Wyd. Nauk. PWN...

Biologia komórki - wykład 4: Cykl komórkowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia komórki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1841

Cykl komórkowy     Cykl komórkowy  jest szeregiem zmian  biofizycznych i biochemicznych komórki,  zachodzących między końcem jednego i  końcem następnego podziału. Jeśli cykl  komórkowy kończy się

Komórki i ich różnicowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia komórki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1610

 Proces różnicowania (dyferencjacja) –  ciąg zdarzeń prowadzący od komórki  wyjściowej do wyspecjalizowanych w  strukturze i funkcji komórek w dojrzałym  organizmie. Jest procesem  wieloetapowym, polega na stopniowym  ograniczeniu potencj...

Uszkodzenie, starzenie i śmierć komórek

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia komórki
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2226

Uszkodzenie, starzenie i śmierć  komórki  Populacje komórek w ustroju:    I. Komórki nieproliferujące :     - k. nerwowe    - k. mieśnia sercowego  II. Komórki wolno proliferujące -  hepatocyty,  komórki trzustki, komórki nerki    -  fibroblasty, osteoblasty, k.śródbłonka  III. Komórki intensywni...