Biologia komórki - wykład 4: Cykl komórkowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia komórki - wykład 4: Cykl komórkowy  - strona 1 Biologia komórki - wykład 4: Cykl komórkowy  - strona 2 Biologia komórki - wykład 4: Cykl komórkowy  - strona 3

Fragment notatki:


Cykl komórkowy     Cykl komórkowy  jest szeregiem zmian  biofizycznych i biochemicznych komórki,  zachodzących między końcem jednego i  końcem następnego podziału. Jeśli cykl  komórkowy kończy się mitozą, wówczas  określa się go mianem  cyklu mitotycznego .  Cykl komórkowy składa się z  interfazy , czyli  okresu pomiędzy dwoma podziałami komórki  oraz samego podziału czyli mitozy. W  interfazie zachodzi zjawisko  replikacji  materiału genetycznego.    W czasie mitozy podwojony materiał  genetyczny jest rozdzielony w równych  częściach do dwóch potomnych komórek.  Replikacje materiału genetycznego i podział  komórki zachodzące w cyklu komórkowym są  podstawą zachowania ciągłości cech między  kolejnymi pokoleniami komórek.     W interfazie cyklu komórkowego wyróżnia się  fazę G1 (ang. gap – przerwa) między końcem  mitozy, a rozpoczęciem syntezy DNA, fazę  syntezy (faza S) oraz fazę G2 między końcem  syntezy DNA, a początkiem mitozy.  Interfaza  centrosom  błona jądrowa  jąderko  chromatyna  cytozol  błona komórkowa  Interfaza  Faza G1    Jest okresem życia komórki od końca mitozy,  do rozpoczęcia syntezy DNA. Komórka  wchodząca w tę fazę jest dwukrotnie  mniejsza niż jej komórka matka. W fazie G1  wyróżnia się kilka stadiów oznaczonych jako:  G1A, G1B, G1C itp. W zależności od stopnia  syntezy oraz zawartości RNA i białek trwają  one różnie długo, nawet w tej samej populacji  komórek.  Faza G1    Faza G1 charakteryzuje się intensywnymi  procesami anabolicznymi, znacznym stopniem  wymian chemicznych z otoczeniem, oraz  wzrostem innych przejawów aktywności jak:  ruchliwość, pinocytoza, transport przez błony  itp. We wczesnej fazie G1 komórka osiąga  punkt restrykcyjny (punkt R) – jeśli go  przekroczy, wówczas podejmuje syntezę DNA  i kończy cykl podziałem. Jeśli zaś nie może  przekroczyć punktu R, wówczas wchodzi w  fazę spoczynkową (faza G0).  Faza S    Przed każdym podziałem mitotycznym komórki  ilość DNA przypadająca na jądro podwaja się,  aby każda z dwóch potomnych komórek mogła  otrzymać właściwą część DNA. Podwojenie  ilości DNA dokonuje się w ograniczonym  czasie interfazy zwanym fazą syntezy (S)  DNA. Synteza DNA jest zaprogramowana  genetycznie i nazwano ją  programowaną  syntezą DNA , która przebiega według  sposobu  semikonserwatywnego , tzn. podwójna  spirala DNA ulega rozdzieleniu, a na każdej z  2 nici syntetyzowana jest nowa nić. 

(…)


Regulacja cyklu komórkowego odbywa się poprzez
uruchomienie kaskadowych reakcji fosforylacji i
defosforylacji. Fosforylacja jest katalizowana przez
kinazy białkowe, a defosforylacja przez fosfatazy.
Substratami kinaz są różne białka jądra i cytoplazmy,
w których fosforylacji ulegają najczęściej tyrozyna,
seryna i treonina. Aktywacja kinaz zachodzi w dwóch
krytycznych przedziałach masowych cyklu
komórkowego…

jest heterodimerem białkowym, składającym
się z białka o masie 34 kD i białka o masie 45
kD. Pierwsze to białko p34, drugie to cyklina.
Białko p34 jest kinazą katalizującą
fosforylację seryny i tyrozyny wielu białek.
Poziom makrocząsteczek p34 w komórce, w
czasie cyklu komórkowego, jest stały.
Regulacja wejścia w mitozę
Cykliny istnieją w komórkach wielu
organizmów jako cykliny A i B, różniące się
sekwencją…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz