Biologia komórki - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia komórki - wykład 1 - strona 1 Biologia komórki - wykład 1 - strona 2 Biologia komórki - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


 Literatura podstawowa:   B. Alberts i in. – „Podstawy biologii komórki”  Wyd. Nauk. PWN, W-wa Wyd.I 1999, Wyd.  II t. I i II 2007   J. Kawiak, J. Mirecka i in. – „Podstawy  cytofizjologii”, Wyd. Nauk. PWN, W-wa,  1992   W. Kilarski – „Strukturalne podstawy  biologii komórki” – Wyd. Nauk. PWN W-wa  2007     Literatura uzupełniająca:   J. Kuryszko, J. Zarzycki – „Histologia  zwierząt” PWRiL, W-wa 2000   L. Kłyszejko – Stefanowicz –  „Cytobiochemia”, Wyd. Nauk. PWN. W-wa  1995 i wyd. późniejsze   Scott F. Gilbert – „Developmental biology”  seventh edition, Sinauer Associates, Inc.  2003    Cytologia  Definicja komórki   Komórka  jest najmniejszą strukturalną  jednostką protoplazmy, która może  względnie niezależnie wykonywać funkcje  związane z podtrzymywaniem życia. Ciągłość  wykonywania takich funkcji w kolejnych  pokoleniach komórek decyduje o trwałości  ich form i dokonuje się dzięki materiałowi  genetycznemu znajdującemu się w jądrze  komórkowym.     Materiał genetyczny (głównie DNA) komórek  zawiera informacje, według których ustalane  są ich budowa i funkcja. Komórki bez jąder  mogą żyć i funkcjonować przez pewien czas,  dzięki zgromadzonym materiałom powstałym w  obecności jądra, nie mogą jednak rozmnażać  się i przekazywać swoich cech następnym  pokoleniom.     Komórki organizmu przybierają bardzo różne  kształty. Komórki zawieszone w płynach  (komórki krwi) są zazwyczaj kuliste,             natomiast komórki układów zwartych (tkanka  nabłonkowa) na przekroju mają kształt  wieloboków.       Wielkość komórek mieści się w  szerokich granicach. Najmniejsze to  niektóre komórki móżdżku o średnicy ok.  4 µm, a najwięke -  komórka jajowa – 100  µm i komórki piramidalne kory mózgowej  – 150 µm.          W komórce wyróżnia się 2 części  składowe: cytoplazmę i jądro  komórkowe.    CYTOPLAZMA + JĄDRO KOMÓRKOWE =  PROTOPLAZMA  Budowa fizyko – chemiczna  komórek   Woda – ok. 70%   Związki chemiczne rozpuszczalne w  wodzie (roztwory związków  małocząsteczkowych + roztwory  koloidalne w postaci żelu i zolu).         Lepkość komórki  (główna cecha fizyczna  komórki) zależy od wzajemnego stosunku  roztworów w stanie żelu i zolu.      Budowa fizyko – chemiczna  komórek   Roztwory krystaliczne komórki są 

(…)

… (enterocyt)
Błona komórkowa
 Podstawowym elementem strukturalnym błon
biologicznych są lipidy, w głównej swej masie zaliczane
do fosfolipidów - (reszta fosforanowa fosfolipidów
posiada właściwości hydrofilowe)
 W komórkach ssaków znajduje się dość istotna ilość
cholesterolu (33%) - (grupa hydroksylowa
cholesterolu posiada właściwości hydrofilowe) oraz
nieznaczna ilość sfingolipidów i glikosfingolipidów…

roztworów w stanie żelu i zolu.
Budowa fizyko – chemiczna
komórek
Roztwory krystaliczne komórki są
odpowiedzialne za ciśnienie osmotyczne,
które jest ważną cechą fizyczną
komórek. W większości komórek wynosi
280 – 320 mOsm (miliosmoli).
Główne kationy komórek:
K+ (140 mmol/l)
Na+ (10mmol/l)
odwrotnie w płynie tkankowym
otaczającym komórki
Budowa fizyko – chemiczna
komórek
Główne aniony komórek:
HCO3…
… fragmenty cząsteczek lipidowych.
Ostateczna organizacja błony lipidowej
powoduje, że ma ona dwie hydrofilowe
powierzchnie oddzielone hydrofobowym
rdzeniem – nieprzepuszczalność dla
cząsteczek rozpuszczalnych w wodzie.
Białka błon biologicznych
strukturalne lub integralne
budowa amfipatyczna
stałe ukierunkowanie w błonie komórkowej –
fragment N-końcowy po zewnętrznej
stronie błony komórkowej, fragment…

nukleinowe (RNA, DNA), białka,
węglowodany, tłuszcze.
Cytoplazma
Organella komórkowe
błona komórkowa
siateczka sródplazmatyczna
gładka
ziarnista (szorstka – ergastoplazma)
aparat (kompleks) Golgiego
centrum komórkowe, cytocentrum, centrosom
mitochondria
lizosomy
peroksysomy
Cytoplazma
Twory metaplazmatyczne (filamentarne czyli
włókienkowe)
miofibryle
tonofibryle
neurofibryle
mikrotubule…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz