Miofibryle

Budowa i praca mięśni

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

antagonistycznymi. Miofibryle wykazują poprzeczne prążkowanie. Podstawową jednostką budulcową miofibryli...

Tityna i filamenty desminowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1491

z przeciwnej strony. b) są to filamenty pośrednie typu III, które stabilizują położenie miofibryli względem...

Tkanka mięśniowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1855

miofibryle, które, iż są zbudowane z aktyny i miozyny, mają zdolność do kurczenia się. Pomiędzy miofibrylami...

Praca serca

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1351

miofibryli niż kardiocyty. Mają też słabo kwasochłonną cytoplazmę. Jakie szlaki międzywęzłowe wyróżniamy...

Tkanka mięśniowa - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1239

jądro. Miofibryle (włókienka mięśniowe) są anizotropowe tzn. załamują jednakowo (podwójnie) wzdłuż całej...

Układ mięśniowy - charakterystyka

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Fizjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 910

1mm- grubość do 100 μm - włókna składają się z miofibryli - miofibryle składają się z miofilametów...

Komórki mięśniowe serca

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

około 15 mikrometrów. Ma jedno lub dwa jądra leżące w środku komórki, W cytoplazmie są liczne miofibryle...