Komórki i ich różnicowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komórki i ich różnicowanie - strona 1 Komórki i ich różnicowanie - strona 2 Komórki i ich różnicowanie - strona 3

Fragment notatki:


 Proces różnicowania (dyferencjacja) –  ciąg zdarzeń prowadzący od komórki  wyjściowej do wyspecjalizowanych w  strukturze i funkcji komórek w dojrzałym  organizmie. Jest procesem  wieloetapowym, polega na stopniowym  ograniczeniu potencji rozwojowych  kolejnych pokoleń komórek i  zdeterminowaniu ich losów w  organizmie.    Komórki rozwijającego się zarodka różnią  się stopniem zróżnicowania; można  wyróżnić wśród nich:   komórki totipotencjalne    komórki pluripotencjalne   komórki ukierunkowane     Przyczyną specjalizacji strukturalno- funkcjonalnej komórek  w czasie  różnicowania jest  zmienna aktywność ich  genów. W poszczególnych typach komórek  zróżnicowanych większość genów ulega  czasowej bądź trwałej represji, a tylko  nieliczne pozostają aktywne  transkrypcyjnie. Komórki zróżnicowane  różnią się wzorem ekspresji genów.  Charakterystyczny dla danej lini   komórkowej wzór ekspresji genów  warunkuje powstanie takiego, a nie innego  zestawu białek enzymatycznych.    W genomie różnych zwierząt istnieją geny nadrzędne,  które mogą uczynniać zespoły genów struktury  odpowiedzialne za różnicowanie komórek   chromogeny – nadrzędne geny uczynniające  zespoły genów struktury w takcie różnicowania  komórkowego pojawiającego się w określonym  czasie.   geny segmentacji i homeotyczne – geny nadrzędne  kontrolujące segmentową budowę organizmu oraz  występowanie narządów w odpowiednim miejscu –  różnicowanie komórkowe w przestrzeni    produkt genów – homeodomena (białko), wiąże się  z DNA genów struktury, które ulegają uczynnieniu   Oddziaływania międzykomórkowe:   bezpośrednie – łączenie się powierzchni odgrywa  rolę w mechanizmie różnicowania w morfogenezie;  na powierzchni komórek znajdują się swoiste białka  odpowiedzialne za łączenie się komórek, tworzenie  połączeń międzykomórkowych   komórki mezenchymy – wydzielają one miejscowo  proteoglikany do istoty międzykomórkowej  w pobliżu  błony podstawnej określonej tkanki, wpływa na  zmianę kształtu komórek   pośrednie – indukcja – czynnik mezenchymalny ,  pobudza komórki nabłonka do syntezy DNA,  specjalizacja komórek   komórka niezróżnicowana – nieliczne błony  cytoplazmatyczne, rybosomy,  mitochondria, siateczka śródplazmatyczna  – luźno ułożone pęcherzyki   pierwsze oznaki różnicowania – rozbudowa  siateczki śródplazmatycznej, zwiększenie 

(…)

…,
specjalizacja komórekkomórka niezróżnicowana – nieliczne błony
cytoplazmatyczne, rybosomy,
mitochondria, siateczka śródplazmatyczna
– luźno ułożone pęcherzyki
pierwsze oznaki różnicowania – rozbudowa
siateczki śródplazmatycznej, zwiększenie
liczby rybosomów, pojawienie się siateczki
śródplazmatycznej szorstkiej, zwiększenie
liczby mitochondriów, rozbudowa
lizosomów i aparatu Golgiego
ostatnie stadium…
… rybosomów, silna kondensacja chromatyny
jądrowej, pyknotyczne jądro, kwasochłonna cytoplazma (duża ilość
hemoglobiny), barwa zbliżona do dojrzałej krwinki; koniec syntezy hemoglobiny
Retikulocyt – lateralizacja jądra, przeniknięcie przez ścianę zatok szpiku, usunięcie
wraz z niewielkim rąbkiem cytoplazmy z komórki; w cytoplazmie – pozostałości
rybosomów (substancja siateczkowo-ziarnisto-włóknista
Erytrocyt – zaniknięcie ww. struktur, kształt dwuwklęsłego krążka
1.
2.
3.
komórka osteogenna (osteoprogenitorowa) – z
mezenchymy pierwotnej, podobna morfologicznie;
także w dojrzałych kościach, jako forma nieaktywna
– w wyniku działania bodźca przekształcają się w
formę aktywną o zasadochłonnej cytoplazmie
osteoblast – zasadochłonna cytoplazma, dobrze
rozwinięty aparat Golgiego; w cytoplazmie –
pęcherzyki zawierające…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz