Cytoszkielet - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cytoszkielet  - wykład - strona 1 Cytoszkielet  - wykład - strona 2 Cytoszkielet  - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Cytoszkielet
Kształt
Transportowanie i rozmieszczenie organelli i makromolekuł
Wewnętrzna organizacja
Ruch
Skurcz
Podział
Fagocytoza
Zjawisko adhezji komórkowej
Mikrotubule (25nm)
Polaryzacja mikrotubul związana jest z hydrolizą GTP i przyłączaniem α i β tubuliny. Koniec + ma większe powinowactwo do GTP, niż koniec -, dlatego polaryzacja MT jest wyraźnie uprzywilejowana na końcu +.
MT zakotwiczone są w Microtubule Organisation Center - głównym jego składnikiem jest γ tubulina; występuje w kinetochorach, ciałkach podstawowych rzęsek i wici.
Centrosom zwierzęcy - 2 centriole ustawione pod kątem 90o Komórka zwierzęca
Komórka roślinna
Interfaza
1 MTOC
Sieć kortykalna (MTOC b. liczne - przy jądrze, plastydach, błonie...) Preprofaza
-
Pierścień PPB
Podział
Budują wrzeciono
Budują wrzeciono
Cytokineza
-
Fragmoplast Białka Microtubule Associated Proteins:
MAP stabilizujące - łączące sie z bocznymi powierzchniami mikrotubul w miejscu acetylacji lub fosforylacji tubuliny α Białka tau - w większości komórek, w aksonach łączy mikrotubule w pęczki. Jego brak zaburza tworzenie aksonów.
MAP2 - utrzymują uporządkowaną strukturę MT w dendrytach i aksonach.
Kateniny - łączą MT z innymi elementami cytoszkieletu
MAP łączące koniec + z innymi strukturami
Białka oczapkowujące - białka kompleksu Tip Attachement Complex (TAP); przyczepiają MT do ER.
MAP umożliwiające ruch na MT; białka motoryczne
Kinezyna - zbudowane z 2 łańcuchów ciężkich (zdolność hydrolizy ATP) i lekkich (zdolność przyłączania ładunku). Transport od - do +; sekrecja. Razem z dyneiną bierze udział w segregacji chromosomów.
Dyneina - zbudowana z łańcuchów ciężkich, pośrednich i lekkich. Transport od + do -; wchłanianie, zakotwiczają Ap. Golgiego; motor molekularny rzęsek i wici.
Dynamina - Kieruje aktywnym ruchem ślizgowym jednej MT po drugiej; zaangażowana w endocytozę.
KAR3 i NCD
W komórce roślinnej:
MAP65 - łączy 2 równolegle nachodzące na siebie MT
MAP190 - występują we wrzecionie kariokinetycznym
Związki zaburzające organizacje MT:
Kolchicyna - wiąże się z wolnymi heterodimerami α tubuliny i uniemożliwia powstanie MT; przeważają procesy depolimeryzacji.


(…)

…. Filamenty aktynowe mają swoje końce + skierowane do krawędzi błony komórkowej. Marszczenie błony komórkowej występuje wtedy, gdy lamellipodium nie może przymocować się do podłoża. Filopodia - stożek wzrostowy rozwijającego się aksonu komórki nerwowej.
Pierścień kurczliwy - złożony z filamentów aktyny i miozyny, rozdziela 2 komórki siostrzane w trakcie cytokinezy (zależny od [Ca2+]).
Actin Binding Proteins - białka wiążące aktynę:
Tropomiozyna - białka przełączające kontrolujące skurcz mięśnia.
Profilina - rodzina białek wiążących monomery aktynowe; często związana z błoną, wiąże się w stosunku 1:1, reguluje poziom aktyny włókienkowatej.
Tymozyna β4 - potencjalny inhibitor polimeryzacji aktyny. W niektórych komórkach (np. płytki krwi człowieka) całkowicie blokuje polimeryzacje monomerycznej aktyny poprzez…
…-helikalnie zwinięte dimery →tetramer (2 dimery zwinięte antyrównolegle)→protofilament (7 lub 8 splecionych kompleksów tetramerycznych).
Wytrzymałość na rozciąganie zależy w dużej mierze od naprzemiennego ułożenia dimerów każdego tetrameru.
Białka filamentów pośrednich:
Keratyny - u człowieka, co najmniej 20 różnych. Występują w komórkach nabłonka, skóry. Ciężkie keratyny są swoiste dla włosów i paznokci…
…:
Kolchicyna - wiąże się z wolnymi heterodimerami α tubuliny i uniemożliwia powstanie MT; przeważają procesy depolimeryzacji.
Winkrystyna i Winblastyna - strącają MT
Taksol - stabilizuje MT; wiąże MT uniemożliwiając ich rozpad, ale nie przeszkadza w polimeryzacji.
D2O - Stabilizuje MT Mikrofilamenty (filamenty Aktynowe 5-8 nm)
Filamenty aktynowe, zbudowane z monomerów aktyny G, stanowią do 20% wszystkich białek w komórce eukariotycznej. Są zlokalizowane jedynie pod błoną plazmatyczną i stanowią część korową cytoplazmy określając jej kształt i mechaniczne właściwości.
Polimeryzacja aktyny wymaga:
ATP, które przy każdorazowym dołączeniu podjednostki do filamentu jest hydrolizowane do ADP
Jonów K+ i Mg2+ Koniec + (lotkowy) filamentu polimeryzuje 10 razy szybciej niż koniec - (grotowy)
Filamenty aktynowe…
…-helikalnie zwinięte dimery →tetramer (2 dimery zwinięte antyrównolegle)→protofilament (7 lub 8 splecionych kompleksów tetramerycznych).
Wytrzymałość na rozciąganie zależy w dużej mierze od naprzemiennego ułożenia dimerów każdego tetrameru.
Białka filamentów pośrednich:
Keratyny - u człowieka, co najmniej 20 różnych. Występują w komórkach nabłonka, skóry. Ciężkie keratyny są swoiste dla włosów i paznokci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz