Mitoza eukariontów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mitoza eukariontów-opracowanie - strona 1 Mitoza eukariontów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Mitoza eukariontów
Proces synchroniczny we wszystkich chromosomach. Ruchy generowane przez MT; w mniejszym stopniu przez mikrofilamenty.
Profaza - separacja centrosomów (zwierzęta); ustalanie się 2-biegunowości (rośliny)
MPF - aktywacja przez defosforylację kinazy B (p34) (przy Ter 15 i Tyr 14). Przez fosfatazę cdc25
Telofaza/G1 - fosforylacja histonu H1 (kondensacja chromatyny).
Prometafaza - Po rozpadzie otoczki jądrowej; przyłączenie MT do kinetochorów, kongresja chromosomów do płytki metafazalnej. Silne naprężenia między włóknami. Metafaza - równowaga polimeryzacji i depolimeryzacji utrzymuje chromosomy w płaszczyźnie równikowej.
Anafaza - depolimeryzacja przy + przez kinezynę katastroficzną Cenp-E A - przy centromerach. Połączenie między siostrzanymi chromatydami przerwane. Skracanie włókien kinetochorowych na końcu + → chromosomy odciągane w kierunku biegunów. Kompleks APC/cdc20 aktywuje kinezyny, co wyzwala dysocjację końca +.
B - przy włóknach biegunowych. Związana. W tej fazie aktywny MPF nie stabilizuje płytki → wzajemny ślizg z wydłużaniem włókien birgunowych - bieguny oddalają się od siebie.
Powstanie dwubiegunowości:
S/G2 - podział centrosomu
M - utworzenie kompletnego wrzeciona pierwotnego; nie opłaszczającego i nie wnikającego do jądra.
MT biegunowe łączą białka z rodziny kinezyn - w momencie, gdy MPF jest aktywne, stabilizują MT biegunowe.
Przewężenie pierwotne - DNA heterochromatynowe ≈200nm (chromosom 700-800nm). Różni się składem nici nukleosomowych - zmodyfikowany histon H3 (znaczenie dla asocjacji białek kinetochoru)
Kohezyny - syntetyzowane w trakcie fazy S. Łączą 2 chromatydy ze sobą (po całej linii). W profazie hydroliza kohezyny - zostaje tylko w okolicy przewężenia pierwotnego i przy centromerze. Dojrzały centromer - kohezyny, kinetochor + DNA heterochromatynowe.
Kohezyny - spajają 2 chromatydy po ukończeniu replikacji.
Sister Chromatin Cohesion - Scc1, Scc3.
Sekuryna - inhibitor separaz Pds1 i Pds5
Separaza - hydrolaza kohezyny
Dyneina - aktywan w stanie aktywnego MPF:
I etap ruchów kongregacji chromosomów → ruch do kinetochorów
II etap ruchów kongregacji chromosomów → ruch do płytki metafazalnej (kinezyna)
MAD2 - wiąże w jeden nieaktywny kompleks ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz