Endonukleazy - strona 2

Wprowadzanie genów - ćwiczenia

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Barbara Michalec-Wawiórka
  • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

to …endonukleaza…. Produkuje ją organizm …Staphylococcusaureus…. Do swojej aktywności potrzebuje jonów …Ca2...

Wykład - mRNA, ferretyna

  • dr hab. Marek Tchórzewski
  • Biologia molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

, a także od struktury (miejsc rozpoznawanych przez egzo i endonukleazy). Szlaki degradacji mRNA u Eukariontów.(pytanie...

Patomorfologia - wykład 10

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Patomorfologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

mechanizm uszkodzenia DNA nukleosomalny aktywacja genów, endonukleazy charakterystyczny obraz drabiny...

Apoptoza-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Jan Wieczorek
  • Kultury tkankowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 910

otoczki jądrowej, które uruchamiają endonukleazy, które tną DNA. b) szlak wewnętrzny (mitochondrialny...