Poreplikacyjna naprawa DNA - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poreplikacyjna naprawa DNA - omówienie - strona 1 Poreplikacyjna naprawa DNA - omówienie - strona 2 Poreplikacyjna naprawa DNA - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Poreplikacyjna naprawa DNA
Większość komórek ma 5 różnych kategorii systemów naprawy DNA
1. system naprawy bezpośredniej- działa bezpośrednio na uszkodzone nukleotydy przywracając im ich oryginalną strukturę 2. naprawa z wycięciem zasad- obejmuje usunięcie uszkodzonej zasady azotowej, wycięcie krótkiego fragmentu wokół powstałego w ten sposób miejsca AP, ponowną syntezę z udziałem polimerazy DNA 3. naprawa z wycięciem nukleotydów- przebiega ona podobnie jak naprawa z wycięciem zasad, ale nie jest poprzedzona usunięciem uszkodzonej zasady i może działać na bardziej uszkodzone obszary DNA
4. naprawa niedopasowanych nukleotydów- system ten poprawia błędy replikacji również przez wycięcie fragmentu jednoniciowego DNA , który zawiera niewłaściwy nukleotyd i obejmuje wypełnienie powstałej luki po wycięciu tego uszkodzenia
5. naprawa rekombinacyjna- wykorzystywana do naprawy dwuniciowych przerw w DNA
AD1) System naprawy bezpośredniej Wypełnia on pęknięcia i koryguje niektóre rodzaje modyfikacji nukleotydów. Stosunkowo niewiele form uszkodzeń DNA daje się naprawić w ten sposób, bez wycinania nukleotydów. Jest możliwa w następujących przypadkach, do usuwania następujących uszkodzeń: 1.naprawianie pęknięć przez ligazę DNA, jeśli jedynym uszkodzeniem jest przerwanie wiązania fosfodiestrowego, bez uszkodzenia grupy 5' fosforanowej ani grupy 3' hydroksylowej po obu stronach wiązania. Takie uszkodzenia- pęknięcia w DNA, często powstają na skutek działania promieniowania jonizującego
2. niektóre formy uszkodzenia przez alkilację. Te uszkodzenie mogą być naprawiane dzięki aktywności enzymów, które przenoszą grupę alkilową z nukleotydu na własny łańcuch polipeptydowy. Enzymy zdolne do takiej aktywności poznano u wielu organizmów, np. u E. coli, gdzie za tę aktywność odpowiada enzym Ada. Tenże enzym o nazwie Ada usuwa grypy alkilowe przyłączone do atomu tlenu w pozycji 4 tyminy i tlenu w pozycji 6 guaniny i może też naprawiać zmetylowane wiązania fosfodiestrowe przenosząc w tym przypadku grupę metylową na własny łańcuch polipeptydowy
3. usunięcie z DNA dimerów cyklobutylowych, np. dimery tyminowe, które powstaja na skutek działania UV. Dimery cyklobutylowe są naprawiane przez zależny od światła bezpośredni system zwany fotoreaktywacją. U E. coli w ten proces jest włączony enzym fotoliza DNA (pełna nazwa: fotoliza deoksyrybodipirymidynowa). Na skutek stymulacji światłem o długości fali 300-500 nm enzym ten wiąże się z dimerami cyklobutylowymi i zamienia je z powrotem na wyjściowe nukleotydy monomeryczne. Fotoreaktywacja jest szeroko rozpowszechniona w przyrodzie, ale nie jest uniwersalnym systemem naprawczym. Jest znana u wielu bakterii, Eukaryota, także u kręgowców, ale nie występuje u człowieka.

(…)

… może mieć znacznie większą długość, nawet do około 2000 par zasad. Naprawa długich łat jest słabiej zbadana i szczegóły jej nie są znane. Przypuszcza się, że ten system jest działa w przypadku bardziej rozległych uszkodzeń, prawdopodobnie obszarów, w których zostały zmodyfikowane całe grupy nukleotydów, a nie tylko pojedyncze zasady.
AD4) naprawa niedopasowanych nukleotydów-NMR
Dotyczy poprawiania błędów…
…) system naprawy krótkich łat
c) system naprawy bardzo krótkich łat
Ad a) system naprawy długich łat z wycinaniem nukleotydów. Ten system jest w stanie naprawiać o długich, przekraczających nawet 100 par zasad, uszkodzeniach. W systemie tym najistotniejszą rolę odgrywają białka o nazwach: MutH, MutL, MutS, helikaza II DNA. Funkcje tych białek:
MutS- rozpoznaje w DNA brak komplementarności…
… na skutek proteolitycznego przecięcia tego polipeptydu. Przecięcia represora LexA dokonuje kompleks jednoniciowych fragmentów DNA połączonych z białkiem RecA. Te kompleksy powstają w momencie zahamowania replikacji DNA i zaczynającej się jego degradacji. W wyniku proteolizy represora następuje derepresja genu RecA i gwałtowny wzrost ilości tego białka w komórce. Jednocześnie indukcji podlega ekspresja…
… zasadą a cukrowym składnikiem nukleotydy. Każda glikozydaza DNA wykazuje zawężoną specyficzność, czyli działa na zmodyfikowane w określony sposób zasady. Większość organizmów stosując ten system naprawy może usunąć takie uszkodzenia jak:
1. dezaminowane zasady, np. uracyl czyli dezaminowania cytozyna, a także hipoksantyna, czyli dezaminowana adenina
2. mogą być też eliminowane w ten sposób produkty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz