Wykład - mRNA, ferretyna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - mRNA, ferretyna - strona 1 Wykład - mRNA, ferretyna - strona 2 Wykład - mRNA, ferretyna - strona 3

Fragment notatki:

Rola struktury mRNA w inicjacji translacji
Autoregulacja syntezy białek rybosomowych w komórkach bakteryjnych
Białko wiążące się z rejonem 5'UTR własnego mRNAi blokuje swoja własną translację
Komórki eukariotyczne
Modulacja inicjacji translacji w komórkach eukariotycznych może być związana z różnymi elementami struktury mRNA to jest
Struktura czapeczki(w większości przypadków jej struktura jest niezbędna)
I rzędowe struktury otaczające kodon AUG(kontekst kodonu inicjującego).
Liczba tripletów AUG poprzedzających właściwy kodon inicjujący
II rzędowe struktury występujące poniżej i powyżej kodonu AUG,
Długość sekwencji 5' UTR
Występowanie specyficznych struktur potencjalnych miejsc wiązania białek represorowych.
Regulacja syntezy ferrytyny.
W komórkach ssaków metabolizm żelaza jest regulowany przez dwa cytoplazmatyczne białka
IRP1 i IRP2 (iron regulatory proteins). Białka te wiążą się do swoistych sekwencji RNA, określanych jako sekwencje reagujące na żelazo (iron responsive element - IREs), występujących w niepodlegających translacji regionach (UTR) 3' i 5' kilku mRNA, m.in. mRNA kodujących ferrytynę i receptor transferyny. Przy niedoborze żelaza w komórce białka IRP wiążą się z IRE występującymi w 5' UTR mRNA ferrytyny i blokują translację tego mRNA oraz z sekwencjami IRE w 3'UTR receptora transferyny, co powoduje stabilizację tego mRNA. Odwrotna regulacja zarówno ferrytyny, jak i receptora transferyny, która jest wynikiem braku interakcji białek IRP z sekwencjami IRE odbywa się w komórkach o dużym stężeniu żelaza. Następstwem regulacji za pośrednictwem białek IRP, zarówno w warunkach niedoboru jak i nadmiaru żelaza w komórce, jest szybki powrót komórkowego poziomu żelaza do normy. Wiedza o roli białek IRP w utrzymaniu komórkowej równowagi pochodzi głownie z badań na komórkach hodowanych In vitro. Znaczenie białek IRP w regulacji ogólnoustrojowego metabolizmu żelaza, a w szczególności w sygnalizacji między komórkami o kluczowym znaczeniu dla obiegu żelaza w organizmie, takimi jak enterocyty dwunastnicy, makrofagi układu siateczkowo -środbłonkowego, hepatocyty i prekursory erytrocytow w szpiku kostnym dopiero zaczyna być przedmiotem badań. W rejonie 5' UTR kodującego ferrytynę mRNA zawiera drugorzędową struktura IRE, do której może się przyłaczaćbiałko IRP- wiązać się do IRE powoduje zahamowanie inicjacji translacji stanowiąc przeszkodę przestrzenną do przyłączenia się małej podjednostki. Jeśli w komórkach są jony żelaza wówczas przyłaczają się do IRP i nastepuje translacja.
Możliwe mechanizmy posttranslacyjnej represji genów mRNA w komórkach zwierzęcych.
Represja


(…)

… są jony żelaza wówczas przyłaczają się do IRP i nastepuje translacja.
Możliwe mechanizmy posttranslacyjnej represji genów mRNA w komórkach zwierzęcych.
Represja
Proteoliza
Zahamowanie inicjacji translacji
Zahamowanie wiązania dużej podjednostki rybosomy
Spowolnienie elongacji mRNA.
Czas życia mRNA zależy od rodzaju komórki i tak u bakterii czas życia mRNA wynosi u bakterii kilka minut 3-5 minut, proste eucariota np. drożdże ok. 22 minut, w komórkach ssaków ok. 10h, a także od struktury (miejsc rozpoznawanych przez egzo i endonukleazy).
Szlaki degradacji mRNA u Eukariontów.(pytanie z roku 2009)
I SZLAK -Zależny od deadenylacji.
Skrócenie końca 3 łańcucha mRNAprzez odłączenie ogona poli A przez deadenylację, powoduje że może on ulegać w kierunku 5'-3' bądź też ewentualnie degradacja w kierunku 3'-5…
…'UTR przyłącza się białko Edc3 kodowane przez to mRNA, co powoduje ciąg reakcji takich jak deka ping przez enzymy Dcp1, Dcp2; kolejno działa egzonukleaza 5'-3' (XmI)
III SZLAK zależny od endonukleaz
Endonukleolityczne przecięcie mRNA, powoduje powstanie II fragmentów,z których pierwszy posiada czapeczkę i jest przez to dostępny egzosomów(fragment od końca 3'), drugi fragment niszczony…
… mutacji punktowych lub też delecji czy insercji, które zmieniają ramkę odczytu, na przykład w wyniku alternatywnego splicingu. Wadliwe transkrypty bez kodonu stop mogą też powstać na skutek występowania przedwczesnych sygnałów endonukleolitycznego cięcia i poliadenylacji, wówczas ich 3' koniec znajduje się obrębie sekwencji kodującej. ROZPOZNANIE WADLIWEGO TRANSKRYPTU
Czynnikiem uruchamiającym proces…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz