Wykład - translacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - translacja - strona 1 Wykład - translacja - strona 2 Wykład - translacja - strona 3

Fragment notatki:

Nie ma oddzielnych kodonów rozpoznających kodony STOP. Istnieje jednak tRNA supresorowe, które może rozpoznawać kodon STOP.
Mutacja nonsensowna powoduje powstanie krótszego białka.
Mutacja supresorowa- powstaje tRNA, który rozpoznaje kodon stop, jako kodon kodujący białko. Dodatkowo aminokwasy mogą być kodowane przez kodony STOP (selenocysteina UGA, pirolizyna UAG)
W jaki sposób tRNA supresorowy rozpoznaje kodony stop jako kodony kodujące aminokwasy?
Na mRNA sekwencja UGA (dla selenocysteiny) jest poprzedzona strukturą w kształcie spinki do włosów strukturą zwaną SECIS. W przypadku pirolizy jest to też struktura spinki do włosów zwana PYLIS.
Białka, w skład których wchodzi selenocysteina chronią komórkę przed stresem oksydacyjnym, natomiast białka zawierające pirolizynę zidentyfikowano w bakteriach i archeobakteriach mutanogennych. Struktura SECIS rozpoznawana jest przez czynnik EF-Tu (czynnik przenoszący tRNA do rybosomu).
Budowa tmRNA.
Występuje u bakterii, wiążę funkcję transportującego tRNA i informacyjnego mRNA. W swojej budowie zawiera ramię akceptorowe, 3 nukleotydową sekwencję CCA, jest acylowany alaniną, zawiera ramię T, pętlę D. Nie zawiera natomiast ramienia antykodonowego, zamiast niego występuje wewnętrzna ramka odczytu kodująca peptyd.
Funkcja Bierze udział w specjalnym rodzaju translacji mRNA , nie posiadających kodonu STOP.
Mechanizm transtranslacji w komórkach bakteryjnych
Komórki bakteryjne w celu degradacji transkryptów pozbawionych kodonów stop wytworzyły cząsteczkę tmRNA (ang. transfer-messanger RNA). Cząsteczkę tę, zidentyfikowano po raz pierwszy w komórkach E. coli. tmRNA ma długość średnio 350 nukleotydów (od 250 do 425 nukleotydów) i łączy w sobie funkcje zarówno tRNA, jak i mRNA. Dojrzewanie 5' i 3' końców tmRNA przypomina dojrzewanie tRNA. Cząsteczka tmRNA ulega pofałdowaniu w strukturę o kształcie litery L, która zawiera ramię akceptorowe CCA rozpoznawane przez syntetazę alaninową. Ten fragment tmRNA zwany jest domena TLD (ang. tRNALike Domain). Sekwencja CCA jest kodowana u większości bakterii i tylko u niektórych dodawana przez transferazę nukleotydylową. W obrębie sekwencji tmRNA można również zidentyfikować otwartą ramkę odczytu, zwaną domeną MLD (ang. mRNA Like Domain). Składa się ona z 48 do 126 nukleotydów i zawiera od 9 do 28 kodonów, w tym kodony stop. W strukturze przestrzennej tmRNA E. coli można wyróżnić występowanie 4 pseudowęzłów i 12 helis. Liczba węzłów i helis w tmRNA różnych gatunków może być zmienna. Funkcją tmRNA jest rozpoznanie wadliwego transkryptu na rybosomie, dokończenie syntetyzowanego białka i uaktywnienie rybosomów poprzez uwolnienie, a następnie naznaczenie do degradacji wadliwego mRNA i białka.


(…)

… cząsteczki mRNA(kontekst kodonu inicjującego, obecność II rzędowych struktur miejsc wiązania białek regulatorowych), wpływ struktury jest modelowany przez aktywność inych składników aparatu translacyjnego.
Regulacja inicjacji translacji u eukariota.
Regulacja aktywności czynnika przez eIF2 przez IV różne kinazy. Fosforylacja zachodzi warunkach stresowych. Fosforylacji podlega reszta seryny podjednostki α…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz