Wykład - elongacja translacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - elongacja translacji - strona 1 Wykład - elongacja translacji - strona 2 Wykład - elongacja translacji - strona 3

Fragment notatki:

Elongacja translacji
Elongacja u procariota i eukariota nie wiele się różni, ogólny mechanizm jest podobny, obejmuje trzy etapy:
Dekodowanie informacji genetycznej
Synteza wiązania peptydowego
Translokacja
1.U procariota w procesie tym biorą udział trzy czynniki EF-Tu, EF-Ts, EF-G.
Proces ten ma na celu podnoszenie wierności odczytywania informacji genetycznej przez rybosom.
Dostarczanie aminoacylo-tRNA. Aby dostarczyć aminoacylo -tRNA do miejsca A rybosomu, niezbędny jest udział czynnika EF-Tu oraz energia pochodząca z hydrolizy GTP. Uwolniony kompleks EF-Tu GDP jest regenerowany przez EF-Ts. W cyklu wymiany EF-Tu~EF-Ts, EF~Ts usuwa GDP z kompleksu GDP EF-Tu, by następnie zostać usuniętym przez GTP. Powstały kompleks EF-Tu GTP jest znów zdolny do wiązania kolejnego aminoacylo-tRNA i dostarczania go do rybosomu. Wszystkie aminoaylo-tRNA mogą tworzyć kompleks z EF-Tu, z wyjątkiem inicjatorowego tRNA.
2.Tworzenie wiązania peptydowego miedzy metioniną a aminokwasem miejsca A. Grupa aminowa aminokwasu z miejsca A atakuje grupę karboksylową aminokwasu związanego z tRNA w miejscu P. W wyniku czego tworzy się wiązanie peptydowe w miejscu A- tworzy się dwu peptyd, miejscu P znajduje się wolny tRNA(zdeacylowany).
3.W translokacji uczestniczy czynnik EF-G który jest związany z GTP. Energia do tego procesu pochodzi z hydrolizy wiązania pomiędzy czynnikiem a GTP. Rybosom przesuwa się wzdłuż mRNA tak że w miejscu A znajduję się kolejny kodon. tRNA związany z dwupeptydem przenosi się z miejsca A do P, wolny tRNA przechodzi natomiast z miejsca P do miejsca E. w ten sposób miejsce A jest wolne dla kolejnego aatRNA przyłączającego się w kolejnej rundzie replikacji. Cykl odbywa się tak długo aż w miejscu A pojawi się kodon STOP.
Czynniki elongacyjne
Funkcja
EF-Tu
Dostarcza kolejne aatRNA, które włączane są do miejsca A w rybo somie.
EF-Ts
Regeneracja czynnika EF-Tu, zamiana GDP na GTP.
EF-G
Uczestniczy w translokacji, związany z GTP, regeneruje się samoistnie
U eucariotów
eEF-1
Kompleks czterech podjednostek (eEF-1a,eEF-1b,eEF-1d,eEF-1g, kieruje kolejne tRNA do właściwych miejsc w rybosomie.)
eEF-2
Bierze udział w translokacji
Czynniki uwalniające RF- rozpoznają kodony STOP
U bakterii
RF-1 rozpoznaje kodony UAA,UAG
RF-2 rozpoznaje kodony UAA,UGA
RF-3stymuluje uwolnienie RF-1i RF-2 z rybosomu po terminacji translacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz