Endonukleazy - strona 3

Struktura z DNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

przez endonukleazy restrykcyjne. Mają zdolność do tworzenia struktur krzyżowych. W środku symetrii zostaje...

Biologia molekularna- pytania egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2289

fragmentów go otaczających (eksteiny) niektóre z intein posiadają aktywność endonukleazy...

Naprawa DNA

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

(powstaje miesce AP); typ I glikozylazy tylko usuwa zasadę natomiast typ II ma aktywność 3’endonukleazy...

Cytokineza, cykl komórkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 • Biologia komórki
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2226

- ufosforylowana bierze udział w cięciu pre-RNA → ułatwia przyłączenie białek regulatorowych i endonukleaz...

Struktura jądra interfazowego - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064

- ufosforylowana bierze udział w cięciu pre-RNA → ułatwia przyłączenie białek regulatorowych i endonukleaz...

Doskonalenie szczepów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1848

się komórki zdolne do syntezy określonego białka. Narzędzia rekombinacji - restryktazy - endonukleazy...