Biologia molekularna- pytania egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia molekularna- pytania egzamin - strona 1 Biologia molekularna- pytania egzamin - strona 2 Biologia molekularna- pytania egzamin - strona 3

Fragment notatki:

DEGRADACJA EUKARIOTYCZNYCH RNA:
powoduje, że eukariotyczne mRNA są cząsteczkami żyjącymi dłużej niż ich odpowiedniki bakteryjne, jednak z typowym okresem półtrwania rzędu 10-20 minut. - ssacze mRNA mogą kilka godzin
może przebiegać, w procesie, w którym następuje usuwanie czapeczki mRNA, skutkiem czego dochodzi do usunięcia łańcucha Poli(A), co z kolei prowadzi do braku translacji i szybkiego trawienia eksonukleolitycznego. - na odwrót, najpierw łańcuch, potem czapeczka
może przebiegać według mechanizmu zwanego kontrolą jakości mRNA, który prowadzi do specyficznej degradacji cząsteczek mRNA, w których na skutek nieprecyzyjnego wycięcia intronów dochodzi do powstania nieprawidłowych kodonów terminacyjnych.
może zależeć od szlaku, którego jednym z elementów są cząsteczki RNA o strukturze spinki do włosów, powstające z prekursorowego RNA, syntezowanego przez polimerazę RNA II. - chodzi o miRNA
w prawidłowej, niezmienionej komórce skutkuje powstaniem krótkich interferujących RNA o długości 21-28 nukleotydów. - na tej podstawie wyciszane są wirusowe RNA
może zależeć od sekwencji znajdujących się w obrębie transkryptu - np. dzięki granicom egzon-intron
Jednym z typowych promotorów E.Coli poddano, wraz z kontrolowanym przez ten promotor genem gruntownym badaniom, korzystając z odpowiednich metod biologii molekularnej. Poniżej przedstawione są wybrane wnioski jakie sformułowano po ich przeprowadzeniu. Wybrać te które są zgodne z aktualnym stanem wiedzy.
rdzeń polimerazy RNA rozpoznaje sekwencję promotora i łączy się z nim - podjednostka sigma
zmiana sekwencji bloku/kasety -35 promotora ma bezpośredni wpływ na przekształcenie zamkniętego kompleksu promotorowego w kompleks otwarty. - 10, a nie -35
w zamkniętym kompleksie promotorowym polimeraza pokrywa ok. 80pz, rozpoczynając powyżej bloku -35 i kończąc poniżej bloku -10
wzbogacenie sekwencji -10 w pary G-C wpływa na proces rozpoznania promotora przez podjednostkę polimerazy RNA za to odpowiedzialną -35 jest rozpoznawany, -10 nie ma znaczenia w rozpoznawaniu promotora przez polimerazę
w trakcie eksperymentów prowadzonych in vitro nie zaobserwowano powstawania krótszych , niż spodziewany, transkryptów. (prawda, jeśli dotyczy to białka Rho).
Rozpoczęciu elongacji towarzyszy zmiana konformacyjna holoenzymu polimerazy RNA, skutkiem czego pokrywa ona mniejszy odcinek DNA (30-40bp). - to rdzeń zmienia konformacje, a nie holoenzym; Początkowo rdzeń polimerazy pokrywa 60bp, jednak szybko po rozpoczęciu elongacji następuje kolejna zmiana konformacyjna polimerazy, wyniku

(…)

… inaktywację telomerazy powinna być stosowana w walce z rakiem tylko wtedy, gdy aktywacja telomerazy jest przyczyną powstawania raka, a nie skutkiem - bez względu czy jest przyczyną czy skutkiem
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
Które z podanych poniżej twierdzeń są PRAWDZIWE dla zjawiska replikacji DNA w komórkach eukariotycznych
Polimeraza DNA kopiująca nić opóźnioną tworzy kompleksy…
… przez nukleosomy
Trudności związane z syntezą DNA na nici opóźnionej
Rozwijanie dsDNA i rotacji cząsteczki DNA
Synchronizacja replikacji DNA z podziałem komórkowym
Które z poniższych twierdzeń dotyczących telomerazy ssaków jest PRAWDZIWE
Telomeraza jest polimerazą DNA zależną od RNA
Telomeraza jest aktywna w wybranych typach komórek np. w komórkach homopoetycznych szpiku kostnego
Telomeraza syntetyzuje…
… replikacji DNA eukariotycznych?
Polimeraza DNA kopiująca nić opóźnioną tworzy kompleksy dimeryczne
Zakończenie syntezy fragmentów Okazaki wymaga usunięcia sekwencji odpowiednią polimerazą posiadającą aktywność egzonukleazy
Koniec 5' startera używanego przez polimerazę DNA zawiera resztę 5'- blokuje aktywność enzymatyczną nukleazy oznaczanej skrótem FEN1
Enzymy i pozostałe białka biorące udział w replikacji…
… CTD zawiera 52 powtórzenia siedmioaminokwasowej sekwencji Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser. Dwie z reszt Pro w każdym powtórzeniu mogą być modyfikowane przez dodanie grup fosforanowych - dwie z reszt SERYNY, a nie proliny; str. 314)
Wieloskładnikowy kompleks białkowy, tzw. czynnik specyficzności cięcia i poliadenylacji (CPSF), pozyskiwany do kompleksu polimerazy jest już na etapie inicjacji transkrypcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz