Metylacja u N. Crasa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metylacja u N. Crasa - omówienie - strona 1 Metylacja u N. Crasa - omówienie - strona 2 Metylacja u N. Crasa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Metylacja u N.crassa:
Metylacja u N.crassa jest blisko powiązana z RIP
Metylacja powoduje wyciszanie genów u tego grzyba
W przeciwieństwie do ssaków i roślin, metylacja u N.crassa nie jest ukierunkowana na miejsca symetryczne (np. miejsca CpG)
Jeśli w czasie procesu płciowego zajdzie RIP to jest to „pozytywny sygnał” dla dalszej metylacji DNA przez metylotransferazę DNA- DIM-2 (zachodzącej w fazie wegetatywnej).
Gen dim-2 (defectiva in methylation) drugi gen dimetylotransferazy występujący w genomie N.crassa oprócz RID. Jest odpowiedzialny za wszystkie znane metylacje u tego organizmu
W przeciwieństwie do RID, DIM-2 nie jest niezbędny w procesie RIP
U Neurospora uczestniczą w metylacji 2 geny:
dim-2 - metylacja w komórkach wegetatywnych
rid - metylacja podczas rozwoju wegetatywnego
Inny proces niż RIP: Wyciszanie niesparowanego DNA:
3. PTGS potranskrypcyjne wyciszanie genów u Neurospora crassa:
Wprowadzenie transgenu lub dwuniciowego RNA (dsRNA) do komórek eukariotycznych powoduje uruchomienie licznych mechanizmów PTGS.
dsRNA pojawia się podczas replikacji licznych wirusów i ruchomych elementów genetycznych, tak więc komórki interpretują obecność dsRNA jako infekcję wirusową.
4. Wyróżniamy dwa mech wyciszania genów zależne od RNA u Neurospora: quelling i MSUD:
Obydwa procesy polegają na tym, że:
identyfikowane są DNA tworzony jest transkrypt RNA, który dzięki sekwencji ode i sad jest przekształcany do dsRNA
dsRNA cięte jest na małe fragmenty
4.1 Quelling
wyciszanie genów opisane po raz pierwszy w 1992 u N.crassa.
Mechanizm ten polega na wyciszaniu genów przez RNA

(…)

… qde (quelling deficient- uszkodzony system qualling) u N.crassa Pozwoliły poznać ten mechanizm i powiązać go z siRNA.
Wykazano, że mutant qde-1 ma uszkodzoną polimerazę RNA zależną od RNA (RdRP).
Podobny sposób wyciszania genów u wszystkich Eukariota wskazuje, że zjawisko wyciszania genów przez RNA jest ewolucyjnie konserwatywne.
4.2 MSUD (meiotic silencing by unpaired DNA):
Występuje podczas mejozy
MSUD był wykryty u N.crassa podczas “transvection” (transfekcja) genu Asm-1.
Zjawisko epigenetyczne w wyniku którego zachodzi interakcja pomiędzy allelami na chromosomie i odpowiadających mu alleli na chromosomie homologicznym.
Transvection może prowadzić do aktywacji genu lub jego represji. Może także występować pomiędzy nie-alellicznmi regionami genomu jak również w regionach genomu, które nie są transkrybowane.
Funkcja MSUD:
Jeżeli N.crassa jest haploidalny podczas wegetatywnej fazy wzrostu, to podczas fuzji jąder przeciwnych typów płciowych może powstać diploidalna zygota, w której następuje parowanie chromosomów homologicznych.
MSUD uniemożliwia ekspresję genów, które są obecne tylko na 1 chromosomie rodzicielskim i nie mają swojego partnera w mejozie.
MSUD wpływa na każdą kopię genu niesmarowanego, tzn jeśli jakiś gen ma 3 kopie na 1 chromosomie, a tylko 2 na chromosomie homologicznym, to kopia bez pary będzie wyciszana.
Przykład:
1) Krzyżówka:
asm1+ x asm1del (wycięty gen) brak dojrzałych spor, bo asm1 musi mieć swoją parę w czasie majozy.
2) Krzyżówka dwóch szczepów z histonem, do którego przyłączono GFP
hH1-GFP x hH1-GFP brak wyciszania mejotycznego
3) Krzyżówka
Szczep dziki x hH1-GFP…
… (poranskrypcyjne wyciszanie genów) oraz iRNA (interferencje RNA) u ssaków.
Quelling to odwracalna inaktywacja ekspresji genów poprzez transformację powtarzającymi się sekwencjami homologicznymi.
Quelling występuje podczas wegetatywnej fazy wzrostu i wpływa zarówno na transgeny jak i na geny endogenne:
Proces quelling:
1. Faza wegetatywna
2. Dużo powtarzających się sekwencji
3. Rozpoznanie ich przez RdRP
4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz