Chromosomy homologiczne

note /search

Chromosomy płciowe

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Histologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

od metafazowego? Profazowy jest dłuższy od metafazowego. Co to są chromosomy homologiczne? Jaka...

Mejoza - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Biologia komórki
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1876

się telomerami pod otoczkę jądrową, zbliżają się do siebie nawzajem → chromosomy homologiczne mają ułatwiony...

Mejoza-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biologia komórki zwierzęcej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1820

się telomerami pod otoczkę jądrową, zbliżają się do siebie nawzajem → chromosomy homologiczne mają ułatwiony...

Podziały komórkowe - omówienie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Biologia i ekologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1498

I - skracające się włókienka wrzeciona kariokinetycznego odciągają chromosomy homologiczne do przeciwległych...