Cykl komórkowy - omówienie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl komórkowy - omówienie zagadnień - strona 1

Fragment notatki:


Cykl komórkowy Cykl komórkowy - podział komórkowy (amitoza, mitoza, mejoza) AMITOZA- podział bezpośredni, polega na przewężeniu jądra, centrosomów i cytoplazmy. Charakterystyczny dla form niższych (bakterie, glony itp.) MITOZA - podział zachodzący w komórkach somatycznych, celem jest równomierny podział chromatyd do potomnych komórek. Składa się z interfazy i mitozy - właściwego podziału. W interfazie wyróżniamy okres syntezy S i 2 krótsze okresy G1 i G2. PROFAZA - rozejście centrioli do biegunów, miedzy nimi zostaje wytworzona nić wrzeciona podziałowego. Zanika błona jądrowa i jąderko. Z chromatyny tworzą się chromosomy. METAFAZA - chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki. Do centromerów przyłączają się włókienka wrzeciona podziałowego. ANAFAZA - podział centromeru w wyniku skracania wrzeciona podziałowego chromosomy potomne przesuwają się w kierunku przeciw ległych biegunów. TELOFAZA - chromosomy despiralizują się odtworzona błona jądrowa i jąderko. Po zakończeniu telofazy zwykle następuje podział cytoplazmy, czyli cytokineza. W stadium międzypodziałowym (interfazie) następuje replikacja DNA (czyli podwojenie) umożliwiajace następny podział jądra. Przebieg mitozy jest podobny w komórkach roślinnych i zwierzęcych. MEJOZA - dwukrotny podział komórki zachodzący u człowieka w gonadach w wyniku czego powstają gamety. Podział redukcyjny w wyniku którego powstają dwa jądra haploidalne. Składa się z 4 faz. LEPTOTEN - w wyniku spirylizacji chromatyny w jądrze następuje wyodrębnienie chromosomów. ZYGOTEN - chromosomy homologiczne układają się parami. PACHYTEN - chromosomy grubieją i skracają się, chromosomy homologiczne skracają się wokół siebie. DIPTOTEN - ramiona chromosomów rozdzielają się wzdłużnie na dwie chromatydy. Diakineza - zanika otoczka jądrowa, a chromosomy ulegają dalszemu pogrubieniu. METAFAZA - połączone chromosomy homologiczne ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki. ANAFAZA - chromosomy homologiczne przesuwają się do przeciwległych biegunów komórki. TELOFAZA - tworzą się dwie komórki potomne o zredukowanej do "n" liczbie chromosomów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz