Biologia - podziały komórkowe - telofaza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia -  podziały komórkowe - telofaza  - strona 1

Fragment notatki:

* telofaza - rozpoczyna się gdy wędrujące grupy chromosomów osiągają największe oddalenie
- dookoła dwóch grup chromosomów potomnych tworzone są otoczki jądrowe
- chromosomy ulegają des piralizacji (rozkręceniu) do chromatyny
- nieco później pojawiają się jąderka
- powstają dwa jądra potomne o takiej samej liczbie chromosomów (i liczbie cząsteczek DNA) jak jądro macierzyste
- zazwyczaj dochodzi tu do cytokinezy (czasem już w anafazie) powstają więc dwie odrębne komórki
- każda komórka potomna otrzyma dokładnie taką samą liczbę chromosomów (informację genetyczną) jaką miała komórka macierzysta
* anafaza - zaczyna się w momencie pęknięcia ostatniego centromeru
- wędrówka chromosomów potomnych do przeciwległych biegunów komórki
- spowodowane jest to głównie skracaniem się włókienek wrzeciona podziałowego
- rozchodzące się do przeciwległych biegunów komplety pojedynczych chromosomów „popychają” przed sobą organelle komórkowe
- zostają one rozdzielone na dwa prawie równe zespoły
* profaza - pojawiają się chromosomy
- każdy chromosom składa się z dwóch ściśle połączonych chromatyd
- jąderko zaczyna się rozpraszać aż wreszcie zanika
- pęka otoczka jądrowa
* metafaza - uporządkowanie położenia chromosomów
- do centromerów przyłączają się białkowe włókienka wrzeciona podziałowego - przesuwają one chromosomy w strefę środkową komórki
- pod koniec rozpoczyna się skracanie włókienek wrzeciona podziałowego
- pojawiają się wskutek tego siły ciągnące chromatydy w przeciwne strony
- doprowadza to do pęknięcia centromerów i rozpadu każdego chromosomu na dwie chromatydy ( chromosomy potomne )
Mitoza * powstają dwie komórki potomne
* zachodzi w komórkach somatycznych * dzięki niej możliwy jest wzrost i regeneracja naszego organizmu w drodze zwielokrotnienia liczby komórek
Mejoza Amitoza * powstają cztery komórki potomne
* mejoza redukuje o połowę liczbę chromosomów w jądrach komórek potomnych
* jest to podział redukcyjny
* zachodzi w gonadach męskich i żeńskich (prowadzi do powstania

(…)

… komórkowego (70-90% całego cyklu)
- może być przygotowaniem do następnego podziału lub oznaczać specjalizację z zaprzestaniem aktywności podziałowej (u kręgowców w ten sposób przebiega różnicowanie np. komórek nerwowych oraz włókien mięśni szkieletowych
- w pierwszym wypadku w środkowej interfazie (faza S.) zachodzi tu replikacja DNA (kopiowanie DNA na matrycy już istniejących cząsteczek) i intensywna synteza białek związanych z podziałem (w tym wrzeciona podziałowego)
- zwykle wówczas dzielą się także mitochondria
II podział mejotyczny
- przypomina zwykłą mitozę (nie poprzedza go replikacja DNA
- podział prowadzi w każdym z jąder do rozdziału chromosomów na chromatydy (chromosomy potomne) czyli do zmniejszenia liczby cząsteczek DNA o połowę
- skutkiem II podziału jest zwiększenie liczby komórek…
… potomnych do czterech haploidalnych
- komórki mają pojedyncze chromosomy nie wymieszane (rodzicielskie) oraz wymieszane
- w komórkach rozrodczych powstaje losowy zestaw różnych chromosomów, co jest jednym ze źródeł zmienności w świecie istot żywych
* interfaza
-- patrz mitoza
I podział mejotyczny
- powstają dwie jednojądrowe komórki
- każda z nich ma podwójne chromosomy, po jednym z każdej pary ch…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz