Ćwiczenia - mitoza i mejoza oraz komórka diploidalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - mitoza i mejoza oraz komórka diploidalna - strona 1 Ćwiczenia - mitoza i mejoza oraz komórka diploidalna - strona 2

Fragment notatki:

ISTOTA I PRZEBIEG MITOZY, AMITGZY, ENDOMITOZY I MEJOZY W KOMÓRCE. MITOZA- podział mitotyczny ma miejsce w stożkach wzrostu. Mitoza dzieli się na dwa główne procesy:
KARIOKINEZA- podział ten odbywa się bardzo szybko i jest dość skomplikowany. Odbywa się w
fazach:
PROFAZA- chromosomy zaczynają być widoczne, formuje się wrzecionko podziałowe, zanik jąderka i otoczki
METAFAZA- rozpad błony jądrowej, chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki tworząc płytkę metafazową,
ANAFAZA- rozdzielenie chromatyd siostrzanych, powstają chromosomy potomne, wędrują do przeciwległych biegunów.
TELOFAZA- zanik wrzecionka, chromosomy ulegają despiralizacji na chromatyny. Wyodrębniają się jądra potomne identyczne z jądrami rodzicielskimi.
Po zakończeniu kariokinezy zachodzi CYTOKINEZA- precyzyjne rozdzielenie cytoplazmy, z retikulum tworzy się plazmolemma oraz ściana komórkowa. Powstają dwie diploidalne komórki potomne.
AMITOZA- podział materiału genetycznego jądra bez równej dystrybucji materiału genetycznego do komórek potomnych. Jądro ulega przewężeniu a następnie dzieli się na dwie części często nie zawierające taką samą ilość chromosomów. Nić DNA nie ulega replikacji Amitozie ulegają komórki prokariotyczne. Podział ten występuje na przykład u orzęsków.
ENDOMITOZA- podział chromosomów obrębie jądra komórkowego, nie towarzyszy mu zanik błony jądrowej oraz podział jądra. Prowadzi do zwielokrotnienia liczby chromosomów w jądrze i znacznego powiększenia jego rozmiarów jak i rozmiarów komórki. Endomitoza ma często miejsce w tkankach zapasowych komórki, na przykład miękisz spichrzowy i
tkanka wodna u kaktusów.
MEJOZA- proces podziału komórki u organizmów rozmnażających się płciowo. Polega na podziale komórki diploidalnej. Mejoza obejmuje dwa następujące kolejno po sobie podziały jąder.
MEJOZA I- PODZIAŁ REDUKCYJNY- zmniejsza o połowę liczbę chromosomów w komórkach
potomnych. Podzieli go można na cztery fazy;
PROFAZA- etap bardzo rozbudowany. Wyróżniamy stadia
LEPTOTEN- z chromatyny wyodrębniają się długie i cienkie chromosomy .
ZYGOTĘ- chromosomy homologiczne łączą się w pary tworząc BIWALENTY
PACHYTEN- biwalenty przekształcają się w tetrady
DIPLOTEN- chromosomy homologiczne odsuwają się od siebie, pozostają połączone tylko w kilku punktach zwanych CHIAZMAMI.
DIAKINEZA- zanika otoczka jądrowa i jąderko.
METAFAZA- wytwarza się wrzecionko podziałowe, tetrady ustawiają się w płaszczyźnie równikowej
ANAFAZA- chromosomy homologiczne zostają rozdzielone i wędrują do przeciwległych biegunów
komórki.


(…)


ANAFAZA- chromosomy homologiczne zostają rozdzielone i wędrują do przeciwległych biegunów
komórki.
TELOFAZA- etap bardzo krótki, otoczka jądrowa nie odtwarza się.
MEJOZA II- PODZIAŁ WYRÓWNAWCZY- zmniejsza o połowę ilość materiału genetycznego w
komórkach potomnych.
Ostatecznie z jednej komórki macierzystej powstają cztery komórki potomne, z których każda zawiera
o połowę mniej materiału genetycznego niż komórka macierzysta i o połowę mniej chromosomów
PROFAZA- wykształca się nowe wrzecionko podziałowe.
METAFAZA- chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej, pękają centromery
ANAFAZA- chromatyny rozchodzą się do przeciwległych biegunów jako chromosomy potomne.
TELOFAZA- odbudowuje się otoczka jądrowa i jąderko, rozpoczyna się podział cytoplazmy. Jądra
potomne są haploidalne.
KOMÓRKA DiPLOIDALNA…
…. HAPLOIDALNA 1 POUPLOIDALNA
KOMÓRKA HAPLOIDALNĄ- komórka mająca tylko po jednym chromosomie homologicznym z każdej pary, czyli połowę liczby chromosomów komórki diploidalnęj. Komórką haploidalną jest zarodek
KOMÓRKA DIPLOIDALNA- komórka zawierająca po dwa chromosomy danego typu. Chromosomy komórki diploidalnęj tworzą parę chromosomów homologicznych. Diploidalne są komórki somatyczne roślin i zwierząt.
KOMORKA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz