Chromosomy płciowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chromosomy płciowe - strona 1

Fragment notatki:

Gdzie znajduje się przestrzeń okołojądrowa?
Leży ona pomiędzy błoną jądrową zewnętrzną a wewnętrzną.
W których miejscach obie błony otoczki jądrowej łączą się?
W miejscach występowania porów w otoczce jądrowej.
Od czego zależy liczba porów w otoczce jądrowej?
Zależy od intensywności transportu jądro-cytoplazma.
Z jakiego białka zbudowana jest blaszka jądrowa?
Zbudowana jest z laminy.
Jaki odczyn mają białka histonowe?
Mają odczyn zasadowy.
Co to jest chromatyna i co powstaje z niej w czasie mitozy?
Jest to zdekondensowana postać materiału genetycznego. W czasie mitozy powstają z niej chromosomy mitotyczne.
Czym różni się euchromatyna od heterochromatyny?
Euchromatyna jest bardziej rozproszona, zaś heterochromatyna bardziej zbita, zwarta.
Co to jest chromosom?
Jest skondensowana postać materiału genetycznego pojawiająca się w czasie mitozy.
W których fazach mitozy zachodzi kondensacja chromatyny, a w której jej dekondensacja?
Chromatyna kondensuje w profazie i metafazie, a dekondensuje w telofazie mitozy.
Czym różni się chromosom profazowy od metafazowego?
Profazowy jest dłuższy od metafazowego.
Co to są chromosomy homologiczne? Jaka jest ich inna nazwa?
Są to chromosomy o jednakowej długości, budowie i położeniu centromeru, z których jeden pochodzi od ojca, a drugi od matki. Inaczej są to chromosomy siostrzane.
Jak inaczej nazywamy chromosomy płciowe?
Nazywamy jest heterochromosomami.
Co oznacza poliploidalna liczba chromosomów?
Oznacza parzyste zwielokrotnienie pojedynczego zestawu chromosomów.
Co oznacza aneuploidalna liczba chromosomów?
Jest to nieregularna liczba chromosomów, nie będąca żadną wielokrotnością pojedynczego ich zestawu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz