Centromer

Chromatyda - kinetochor

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2765

się ze sobą? Jest to jedno z ramion chromosomu. Chromatydy łączą się w miejscu centromeru (przewężenia pierwotnego...

Mapowanie genów, mutacje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2142

chromosów Fragment dicentryczny - ginie bo bez centromeru (dupilkacja i delecja) Niesymetryczny crossing...

Cykl komórkowy - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1141

się chromosomy. METAFAZA - chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki. Do centromerów przyłączają...

Mitoza eukariontów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

A - przy centromerach. Połączenie między siostrzanymi chromatydami przerwane. Skracanie włókien kinetochorowych na końcu...

Mejoza - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1589

tylko w centromerach. Do końca metafazy chromosomy połączone w biwalent - w mejozie z crossing-over dzięki chaiazmom...

Jądro komórkowe i chromatyna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Edward Bujnowski
 • Botanika
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2142

     podwójna helisa DNA włókno chromatyny – nukleosomy chromatyna z centromerem podczas interfazy skondensowana...

Podziały komórkowe - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 854

pęknięcia ostatniego centromeru - wędrówka chromosomów potomnych do przeciwległych biegunów komórki...

Chromosomy płciowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

jest ich inna nazwa? Są to chromosomy o jednakowej długości, budowie i położeniu centromeru, z których jeden pochodzi...