Wprowadzanie genów - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzanie genów - ćwiczenia - strona 1 Wprowadzanie genów - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

Podaj 3 przykłady fizycznych metod wprowadzania genów do komórek ssaczych.
Porównaj transfekcję przejściową i stabilną.
Enzymy wykorzystywane do otrzymania sferoplastów drożdżowych to najczęściej …litykaza…(z Arthrobacterluteus) lub …glukulaza…(ze ślimaka), hydrolizujące wiązanie …β-1,3-glikozydowe… występujące w glukanie ściany komórkowej.
Wymień substraty reakcji PCR
Wymień 3 rodzaje zmian chromatyny obrazujące proces tzw. remodelingu chromatyny
Wyjaśnij pojęcia: konstytutywna metylacja DNA, nukleosom, eurochromatyna, piętnowanie genomowe, kod histonowy.
Jakie 3 cechy powinny posiadać startery wykorzystywane w reakcji PCR?
Wybierz odpowiedź prawidłową. Pseudogeny to:
a.) geny, których produkt białkowy ma taka samą długość jak produkt prawidłowego genu, ale nie może pełnić swoich funkcji;
b.) geny, które z pewnych przyczyn ulegają nadekspresji;
c.) geny występujące często w genomach wirusów, chrakteryzujące się zachodzącymi sekwencjami;
d.) geny, które uległy inaktywacji, gdyż ich sekwencja nukleotydowa została zmieniona przez mutację.
Jednym ze sposobów aktywacji genomu jest …acetylacja… histonów, przeprowadzana przez enzymy określane skrótem …HAT…. Modyfikacja DNA determinująca represję ekspresji genu to …metylacja…, przeprowadzana przez …Dnmt1… (nazwa przykładowego enzymu).
Najbardziej konserwatywny histon, nie posiadający wariantów to:
a.)H1 c.)H3
b.)H2A d.)H4
Dziedziczne zmiany genomu niezależne od zmian w sekwencji w DNA określa się jako procesy:
a.)eugeniczne c.)epigenetyczne
b.)endogeniczne d.)epinemogenomiczne
Oddysocjowanie poszczególnych histonów od chromatyny jest funkcją stężenia soli. Przy najniższym stężeniu usuwany jest histon:
a.)H2A c.)H1
b.)H3 d.)H4
Krótko przedstaw/opisz jeden z modeli obrazujących regulację chromatyny w czasie inicjacji transkrypcji.
MNaza to …endonukleaza…. Produkuje ją organizm …Staphylococcusaureus…. Do swojej aktywności potrzebuje jonów …Ca2+…, dlatego jej działanie można zahamować dodając …EDTA… do roztworu. Najkrótsze fragmenty, które można otrzymać trawiąc DNA tym enzymem mają długość …150… nukleotydów.
Oblicz jak należy przygotować 200 ml buforu o następującym składzie: 10mM Tris (wyjściowy r-r 0,5M Tris), 7% NaCl (w postaci stałej), 1% CaCO3 (wyjściowy r-r 10% Mcz=100).
Wymień histony należące do klasy lizynowych. H1, H2A, H2B
Uszereguj histony wg wielkości. Od najmniejszego do największego Wyjaśnij oznaczenie: H2BUb1
Zaproponuj proceduję, która posłuży wyizolowaniu genomowego DNA z komórek S. cerevisiae.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz