Plazmoliza i deplazmoliza - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1876
Wyświetleń: 14602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plazmoliza i deplazmoliza - wykład - strona 1 Plazmoliza i deplazmoliza - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Plazmoliza i deplazmoliza- związki ze zjawiskami osmotycznymi w komórkach roślinnych.
Plazmoliza - proces tracenia wody w komórce w roztworze hipertonicznym. W wyniku tego następuje obkurczenie cytoplazmy od ścian komórki. Dotyczy ona wyłącznie komórek roślinnych.
Inaczej jest to zjawisko odstawania protoplastu od ściany komórkowej. Plazmolizę można zaobserwować w komórkach roślinnych po umieszczeniu ich w roztworze hipertonicznym. Zgodnie z prawami osmozy woda przenika przez plazmalemmę z komórki do roztworu, co powoduje odwodnienie komórki i kurczenie się cytoplazmy podstawowej. W zależności od stopnia utraty wody wyróżnia się plazmolizę kątową, wklęsłą i wypukłą (graniczną). Umieszczenie splazmolizowanej komórki w roztworze hipotonicznym spowoduje napływ wody do komórki i odzyskanie turgoru - deplazmolizę.
Plazmoliza - zjawisko odwracalne, polegające na kurczeniu się protoplastu i jego odstawaniu od ścian komórkowych, wskutek umieszczenia komórki w roztworze hipertonicznym.
Wyróżnia się 4 rodzaje plazmolizy:
kątowa wklęsła (skurczony protoplast ma wyraźne wklęśnięcia)
wypukła (skurczony protoplast odstaje od ściany komórkowej w postaci uwypuklonej)
graniczna (początkowe stadium plazmolizy, w którym protoplast odstaje od ściany jedynie w narożach komórki)
Deplazmoliza - proces odwrotny do plazmolizy, polegający na pobieraniu wody przez komórkę przeniesioną z roztworu hipertonicznego (niezbyt silnie) i zanurzoną w roztworze hipotonicznym. W wyniku deplazmolizy komórka odzyskuje turgor, a błona komórkowa w komórkach roślinnych, ponownie w pełni przylega do ściany komórkowej. Deplazmoliza zachodzi tylko jeżeli białka błony komórkowej nie uległy denaturacji, a błona jest nie rozerwana dzięki czemu wciąż cechuje ją półprzepuszczalność.
(Znaczenie zjawisk osmotycznych w życiu roślin: )
Zjawiska osmotyczne odgrywają zasadnicza rolę w procesie wnikania wody do komórki. Również takie procesy, jak pobieranie wody przez włośniki, przekazywanie jej z jednej komórki do drugiej i rozprowadzanie wody po roślinie są w znacznej mierze - zjawiskami osmotycznymi.
Dzięki procesom osmotycznym roślina posiada turgor, czyli stan usztywnienia tkanek, który jest jednym z czynników nadających roślinom określony kształt (obok tkanek mechanicznych, jak kolenchyma i sklerenchyma). Wystarczy porównać roślinę zwiędniętą z roślina w stanie pełnego turgoru, aby zrozumieć jakie znaczenie mają procesy osmotyczne.
Dzięki procesom osmotycznym rosnące tkanki mogą wywierać znaczne siły, których przykładem może być siła z jaką młody korzeń lub kiełek przebija się przez glebę.
-Stężenie osmotyczne soku komórkowego stanowi ważny czynnik odporności roślin na niskie temperatury i suszę. Komórki o wyższym stężeniu osmotycznym wykazują zwykle większą odpornośc na mróz.

(…)


Dojrzała komórka roślinna składa się ze ściany komórkowej oraz cienkiej warstwy cytoplazmy która otacza centralna wakuolę wypełnioną sokiem komórkowym.
Ściana komórkowa zbudowana jest z celulozy z dodatkiem hemicelulozy. Posiada liczne submikroskopowe przestwory o wymiarach przekraczających wymiary przenikających cząsteczek. Jest ona zatem przegroda w pełni przepuszczalną, nie posiada właściwości selektywnych i nie odgrywa roli membrany selektywnej.
Cytoplazma, a przede wszystkim jej membrany plazmatyczne (plazmolemma i tonoplast) są selektywnie przepuszczalne. Cytoplazma jest więc membraną selektywną, nie spełnia jednak wszystkich warunków które spełnia idealna membrana półprzepuszczalna. Mogą przez nią przenikać zarówno związki niedysocjujące jak i dysocjujące.
Sok komórkowy - wypełnia wakuole…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz