Mikrobiologia laboratorium - pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia laboratorium - pojęcia - strona 1 Mikrobiologia laboratorium - pojęcia - strona 2 Mikrobiologia laboratorium - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


Aseptyka   -   postępowanie   mające   na   celu   dążenie   do   jałowości   pomieszczeń,   narzędzi,  materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do  określonego środowiska, np. otwartej rany operacyjnej. Antyseptyka   (gr.   anti   –   przeciw   sepsis   –   gniciu,   dosłownie:   zapobieganie   gniciu )   –  postępowanie   odkażające,   mające   na   celu   niszczenie   drobnoustrojów   na   skórze,   błonach  śluzowych, w zakażonych ranach. W przeciwieństwie do dezynfekcji, antyseptyka nie dotyczy odkażania przedmiotów. Pasteryzacja  - zapoczątkowana przez Ludwika Pasteura technika konserwacji przy pomocy  odpowiednio   dobranego   podgrzewania   produktów   spożywczych,   tak   aby   zniszczyć   lub  zahamować   wzrost   drobnoustrojów   chorobotwórczych   lub   enzymów   przy   jednoczesnym  zachowaniu  smaku produktów  i  uniknięciu  obniżenia  ich wartości odżywczych. Głównym  zadaniem pasteryzacji jest przedłużenie trwałości produktów poprzez unieszkodliwienie form  wegetatywnych mikroorganizmów. Proces ten nie niszczy jednak form przetrwalnikowych ani  większości wirusów. Tyndalizacja  polega na trzykrotnym ogrzewaniu jałowionego podłoża w temp. 100oC przez 30 min, co 24 godz. W czasie pierwszego ogrzewania zabite zostają formy wegetatywne, a przetrwalniki zostają zaktywowane do kiełkowania, w wyniku działania wysokiej temperatury i obecności pewnych związków organicznych. Proces ten jest możliwy dzięki pozostawieniu jałowionego materiału w temp. pokojowej przez około 24 godz. Następne ogrzewanie zabija kiełkujące przetrwalniki (które utraciły ciepłooporność). Trzecie ogrzewanie zabija ewentualne formy wegetatywne powstałe po opóźnionym kiełkowaniu. Ponieważ tyndalizacja opiera się na zjawisku kiełkowania przetrwalników, stosować ją możemy tylko do substancji umożliwiających ten proces, a więc zawierających określone związki   organiczne.   W   ten   sposób   jałowi   się   stężone   roztwory   cukrów,   witamin,  aminokwasów, itp. Dezynfekcja   (po   polsku   dosłownie   oznacza   odkażanie)   –   postępowanie   mające   na   celu  maksymalne   zmniejszenie   liczby   drobnoustrojów   w   odkażanym   materiale.   Dezynfekcja  niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe.  Zdezynfekowany   materiał   nie   musi   być   jałowy.   Dezynfekcja,   w   przeciwieństwie   do  antyseptyki dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.

(…)

….
Obecność soli, cukrów i białek wpływa na ogół jako czynnik ochronny, a więc zmniejszający
szkodliwe działanie temperatury. Nie jest również obojętne stężenie jonów wodorowych
i ciśnienie osmotyczne podłoża. Obniżenie pH poniżej 5 i podwyższenie powyżej 8
znacznie skraca czas śmierci cieplnej przetrwalników laseczki tężca.
Przebieg sterylizacji jest również uzależniony od ilości bakterii w wyjaławianym…
… laseczki wąglika składa się z
kwasu glutaminowego. Otoczki pomagają ochraniać bakterię przed fagocytozą. Zawierają
wodę, która chroni bakterię przed wysuszeniem. One także zamykają dostęp bakteriofagom i
najbardziej hydrofobowym toksycznym materiałom, takim jak detergenty.
Ściana komórkowa gram+ i gram – (różnice w budowie)
Ściana komórkowa utrzymuje kształt komórki i chroni ją przed skutkami zmian…
… jest zewnętrzną błoną złożoną z
lipopolisacharydów, fosfolipidów, lipoproteidów i białek. Fosfolipidy występują głównie w
wewnętrznej warstwie zewnętrznej błony, a lipoproteidy łączą zewnętrzną błonę z
peptydoglikanem. Warstwa lipopolisacharydowa zawiera duże ilości jonów wapnia, co czyni
ją odporną na działanie lizozymu. Komórki bakterii Gram-ujemnych o usuniętej ścianie
komórkowej nazywamy sferoplastami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz